Huyện Thạch Thất học tập quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng

Huyện Thạch Thất học tập quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng

Sáng ngày 18/6/2016, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt huyện học tập quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn...

Thạch Thất sơ kết sản xuất vụ xuân, triển khai sản xuất vụ mùa 2016.

Thạch Thất sơ kết sản xuất vụ xuân, triển khai sản xuất vụ mùa 2016.

Sáng ngày 9/6/2016, huyện Thạch Thất tổ chức hội nghị sơ kết sản xuất vụ xuân, triển khai sản xuất vụ mùa, định hướng sản xuất vụ đông và công tác...

Hội đồng nhân dân huyện Thạch Thất khóa XIX- nhiệm kỳ 2016- 2021 họp kỳ thứ nhất

Hội đồng nhân dân huyện Thạch Thất khóa XIX- nhiệm kỳ 2016- 2021 họp kỳ thứ nhất

Sáng ngày 8/6/2016, HĐND huyện Thạch Thất khóa XIX- nhiệm kỳ 2016-2021 họp kỳ thứ nhất để bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Chủ tịch,...

Prev Next

Tin tức mới
Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C

Vị trí 3