Xây dựng nông thôn mới

Tập huấn nâng cao năng lực cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới

(17:00:00 14/08/2017) Sáng 8/8, tại UBND xã Phú Kim, Phòng Kinh tế huyện phối hợp với Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới cho trên 100 chủ trang trại hoạt động có hiệu quả trên địa bàn huyện.

Đồng chí Mai Thị Lan Hương- Giảng viên Trường Cao đẳng Nông nghiệp phát triển Nông thôn Bắc bộ và đồng chí Nguyễn Quốc Điệp- Phó trưởng phòng Kinh tế hợp tác Chi cục Phát triển Nông thôn Hà Nội đã truyền đạt các nội dung: Một số chủ trương, chính sách mới của Trung ương, của Thành phố về khuyến khích hợp tác trong sản xuất nông nghiệp; vai trò của trang trại trong xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng đẩy mạnh chuỗi liên kết sản xuất nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; lập kế hoạch xây dựng mô hình kinh tế hợp tác liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm.
Toàn cảnh lớp tập huấn
 
Thông qua lớp tập huấn, giúp cho các chủ trang trại trên địa bàn huyện nâng cao kiến thức cơ bản trong phát triển kinh tế trang trại với mục tiêu tạo ra sản phẩm hàng hóa có chất lượng cao theo đúng định hướng quy hoạch sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững gắn với bảo vệ tài nguyên và môi trường sinh thái trên địa bàn huyện Thạch Thất./. 

 

DTT

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C