Xã hội

"Tháng hành động vì NCT Việt Nam" năm 2019: Chung tay chăm sóc sức khỏe và hạnh phúc người cao tuổi

(09:42:00 22/05/2019) Nhằm tăng cường tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam”, UBND huyện Thạch Thất ban hành Kế hoạch số 131/ /KH-UBND ngày 25/4/2019 triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi trên địa bàn huyện với chủ đề Chung tay chăm sóc sức khỏe và hạnh phúc người cao tuổi với nội dung sau:

 
Triển khai “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2019 với nội dung thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành, điều kiện của địa phương, cơ sở. Tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” kết hợp với tuyên truyền pháp luật, chính sách liên quan tới người cao tuổi, nâng cao nhận thức chung về người cao tuổi, sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi. Biểu dương, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến là tập thể, cá nhân làm tốt công tác chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi; Vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ nguồn lực để giúp đỡ người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, người cao tuổi thuộc diện chính sách để cải thiện đời sống; Tổ chức các hoạt động thiết thực chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi nhân “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam”, khẳng định vị trí của người cao tuổi và trách nhiệm của toàn xã hội đối với người cao tuổi. Ban Đại diện Hội người cao tuổi chỉ đạo, rà soát nắm bắt tình hình người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, người cao tuổi thuộc diện chính sách đế có cơ sở vận động nguồn lực và tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời.
Căn cứ điều kiện cụ thể, chính quyền các cấp đảm bảo một phần kinh phí ngân sách cùng với nguồn vận động xã hội thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú. Phối hợp với các cơ sở y tế lập sổ theo dõi sức khỏe ban đầu, khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi; tiếp tục thực hiện Chương trình “Mắt sáng cho người cao tuổi” do Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam phát động.
Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 17-5-2018 của UBND thành phố về thực hiện Đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn thành phố; xây dựng và phát triển Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ở cơ sở. Tổ chức các câu lạc bộ dưỡng sinh, câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ở cơ sở phù hợp với người cao tuổi; tổ chức các hoạt động thi đấu, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của người cao tuổi.

 

Thảo Linh (tổng hợp)

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C