An ninh quốc phòng

19/8 - Ngày truyền thống vẻ vang của Công an Nhân dân Việt Nam- Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”

(20:22:00 15/08/2018) Cách đây 73 năm, Ngày 19-8-1945, cuộc Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi ở Hà Nội và chỉ ít ngày sau đó giành thắng lợi trên cả nước. Công tác xây dựng, củng cố chính quyền các cấp đòi hỏi phải nhanh chóng đập tan các cơ quan đàn áp của địch cùng với bọn tay sai phản động. Để hoàn thành nhiệm vụ này, tại các tỉnh Bắc Bộ đã lập Sở Liêm phóng, Trung Bộ lập Sở Trinh sát, Nam Bộ lập Quốc gia tự vệ cuộc. Tuy tên gọi ở ba miền khác nhau, nhưng các tổ chức đầu tiên của CAND đều có chung nhiệm vụ trấn áp bọn phản cách mạng, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ Đảng, chính quyền cách mạng, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Từ đó đến nay, ngày 19-8-1945 được xác định là Ngày truyền thống CAND Việt Nam. Ngày 12-12-2005, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam ký Lệnh số 30/2005/L-CTN công bố Luật CAND, trong đó quy định: “Ngày 19 tháng 8 hằng năm là Ngày truyền thống của CAND và là Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Cách đây 73 năm, Ngày 19-8-1945, cuộc Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi ở Hà Nội và chỉ ít ngày sau đó giành thắng lợi trên cả nước. Công tác xây dựng, củng cố chính quyền các cấp đòi hỏi phải nhanh chóng đập tan các cơ quan đàn áp của địch cùng với bọn tay sai phản động. Để hoàn thành nhiệm vụ này, tại các tỉnh Bắc Bộ đã lập Sở Liêm phóng, Trung Bộ lập Sở Trinh sát, Nam Bộ lập Quốc gia tự vệ cuộc. Tuy tên gọi ở ba miền khác nhau, nhưng các tổ chức đầu tiên của CAND đều có chung nhiệm vụ trấn áp bọn phản cách mạng, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ Đảng, chính quyền cách mạng, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Từ đó đến nay, ngày 19-8-1945 được xác định là Ngày truyền thống CAND Việt Nam. Ngày 12-12-2005, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam ký Lệnh số 30/2005/L-CTN công bố Luật CAND, trong đó quy định: “Ngày 19 tháng 8 hằng năm là Ngày truyền thống của CAND và là Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.
 
Không chỉ là công cụ tin cậy của Đảng, lực lượng CAND còn mang tính nhân dân sâu sắc, vì công an là con đẻ của nhân dân, từ nhân dân mà ra. Do đó, giữa công an với nhân dân có mối liên hệ tự nhiên, nội tại, tất yếu, không thể chia cắt. Vì nhân dân mà chiến đấu, phục vụ là bổn phận và trách nhiệm cao quý của công an. Ngay từ khi lực lượng CAND mới được thành lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “CAND hoàn toàn khác công an đế quốc. Công an đế quốc là nanh vuốt của đế quốc để hà hiếp, áp bức đa số nhân dân... CAND phải là kiểu mẫu, phải là người chuyên trách thi hành chính sách, phương châm của Đảng, Chính phủ cho tốt. CAND phải thực sự phục vụ nhân dân”. Nhân dân có vai trò và sức mạnh to lớn, trực tiếp làm nên mọi thắng lợi của cách mạng. Dựa vào nhân dân, vì nhân dân phục vụ và được nhân dân ủng hộ chính là cội nguồn sức mạnh làm nên mọi thắng lợi của lực lượng CAND. Thấu hiểu sâu sắc vai trò của nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Phải gần gũi nhân dân, dựa vào lực lượng của nhân dân, xa rời nhân dân thì tài tình mấy cũng không làm gì được. Nhân dân có hàng triệu tai mắt. Nếu công an biết dựa vào dân thì nhân dân sẽ là người giúp việc rất đắc lực của công an”; “Công an có bao nhiêu người? Dù có vài ba nghìn hay năm bảy vạn đi nữa thì lực lượng ấy vẫn còn ít lắm bên cạnh lực lượng nhân dân. Năm vạn người thì chỉ có năm vạn cặp mắt, năm vạn đôi bàn tay. Phải làm sao có hàng chục triệu đôi bàn tay, hàng chục triệu cặp mắt và đôi tai mới được. Muốn như vậy, phải dựa vào dân, không được xa rời dân. Nếu không thế thì sẽ thất bại. Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn”. Những lời huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ xác định rõ sự cần thiết phải xây dựng và thường xuyên vun đắp, gìn giữ mối liên hệ máu thịt giữa công an với nhân dân, mà còn khẳng định mục tiêu, lý tưởng và trách nhiệm của công an đối với nhân dân: “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.
 
Ngay từ khi mới ra đời, lực lượng còn ít và non trẻ, kinh nghiệm công tác, chiến đấu chưa nhiều, phương tiện, vũ khí còn thô sơ, thiếu thốn, nhưng nhờ biết dựa vào dân và được sự giúp đỡ của dân, lực lượng CAND đã lập nên những chiến công đầu vang dội, gây nhiều tổn thất cho địch, góp phần bảo vệ vững chắc thành quả của Cách mạng Tháng Tám và chính quyền cách mạng non trẻ. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự nuôi dưỡng, đùm bọc, chở che, giúp đỡ của nhân dân, lực lượng CAND đã từng bước lớn mạnh, vượt qua mọi hy sinh, gian khổ, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an toàn căn cứ địa cách mạng, các đồng chí lãnh đạo và cơ quan đầu não của Đảng, Chính phủ, các cơ sở kinh tế, quốc phòng; bắt và tiêu diệt hàng trăm toán gián điệp, biệt kích. Lực lượng CAND đã phát động quần chúng tích cực tham gia bảo vệ an ninh, trật tự, bảo vệ tài sản của Nhà nước, góp phần cùng quân dân cả nước làm nên nhiều chiến thắng vang dội. Bước vào thời kỳ hòa bình, đổi mới và hội nhập, tình hình thế giới có nhiều biến đổi sâu sắc, phức tạp, khó lường, lực lượng CAND vẫn luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, không ngừng vun đắp mối liên hệ mật thiết với nhân dân, được nhân dân tin yêu, chia sẻ, giúp đỡ. Đây là nhân tố quan trọng giúp lực lượng CAND phá tan các kế hoạch hậu chiến của địch, làm tan rã các tổ chức phản động từ trong trứng nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần tạo môi trường chính trị - xã hội ổn định, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đối ngoại của đất nước.
Kỷ niệm 73 năm, Ngày truyền thống của lực lượng Công an nhân dân là dịp để chúng ta ôn lại những chiến công oanh liệt, đặc biệt là những phẩm chất cao đẹp của thế hệ cán bộ, chiến sĩ qua các thời kỳ cách mạng. Để một lần nữa chúng ta thêm tự hào về ý chí kiên cường, dũng cảm, sẵn sàng hy sinh vì nhiệm vụ của các thế hệ đi trước, vượt qua mọi khó khăn thách thức, xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đảm bảo lực lượng Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt trong các cuộc đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

 

St

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C