800 xuất thuốc, 530 xuất quà Tết được chuyển đến các đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng chính sách, người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn của 3 xã Tiến Xuân, Yên Bình, Yên Trung


Lươt xem : 1,326

Videos liên quan