Kinh tế

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện họp đánh giá kết quả quý III năm 2019

(09:28:00 10/10/2019) Ngày 08/10/2019, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách- xã hội huyện Thạch Thất tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động quý III, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2019. Đồng chí Kiều Hoàng Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện- Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách- xã hội huyện chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo đánh giá, trong quý III/2019, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách- xã hội (CSXH) huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Ban đại diện Ngân hàng CSXH cấp trên. Chỉ đạo Ngân hàng CSXH huyện tham mưu cho UBND huyện, Ban đại diện ban hành các văn bản chỉ đạo công tác tín dụng chính sách trên địa bàn. Đã phân bổ kịp thời 0,5 tỷ đồng chương trình cho vay giải quyết việc làm nguồn vốn ủy thác của UBND huyện. Chỉ đạo Ngân hàng CSXH huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn rà soát, tổng hợp nhu cầu vay vốn năm 2020 và giai đoạn 2020- 2022. Phối hợp với UBND, Ban giảm nghèo các xã, thị trấn, hội, đoàn thể nhận ủy thác các cấp nắm bắt, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, tổ chức giải ngân cho vay đến đối tượng thụ hưởng kịp thời không để tồn đọng vốn theo kế hoạch được giao. Kết quả, doanh số cho vay 9 tháng đầu năm đạt gần 78,2 tỷ đồng, nâng tổng dư nợ đến 30/9/2019 đạt 343,5 tỷ đồng, đạt 99,6% kế hoạch năm, với 11.508 hộ vay thông qua 314 tổ tiết kiệm và vay vốn. Tổng nợ xấu là 376,6 triệu đồng, chiếm 0,11% trên tổng dư nợ, giảm 217,2 triệu đồng so với đầu năm. Từ nguồn vốn vay qua Ngân hàng CSXH huyện trong 9 tháng qua đã giải quyết cho vay vốn được 693 đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ gia đình có người khuyết tật; 15 gia đình dân tộc thiểu số nghèo; 84 gia đình có học sinh, sinh viên được vay vốn để học tập; hỗ trợ vốn tạo việc làm cho 797 lao động, góp phần xây dựng 1.002 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; đồng thời vốn vay đã giúp 2.579 lượt khách hàng vay có thêm vốn để đầu tư máy móc, trang thiết bị, nguyên vật liệu để phát triển sản xuất, kinh doanh, chăn nuôi. Qua đó, đã góp phần tạo việc làm cho lao động và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế và kiến nghị, đề xuất các giải pháp để thu hồi nợ quá hạn; quản lý vốn vay; tăng mức vốn vay, nhất là nguồn vốn giải quyết việc làm cho các hộ có nhu cầu...
Toàn cảnh hội nghị
 
Phát biểu chỉ đạo tại buổi họp, đồng chí Kiều Hoàng Tuấn -  Phó Chủ tịch UBND huyện- Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác tín dụng chính sách trên địa bàn huyện. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, Ngân hàng CSXH huyện, các ngành, các địa phương tập trung điều hành hoạt động tín dụng chính sách có hiệu quả; thường xuyên rà soát, đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật và các đối tượng chính sách khác; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện tín dụng chính sách tại cơ sở, đảm bảo cho vay đúng quy định, bảo toàn nguồn vốn./.

 

Thu Thủy

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C