Kinh tế

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng hàng Chính sách xã hội huyện họp đánh giá kết quả hoạt động quý II năm 2020

(16:55:00 02/07/2020) Sáng ngày 02/7/2020, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thạch Thất tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động quý II, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý III năm 2020. Đồng chí Kiều Hoàng Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo đánh giá, trong quý II/2020, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Ban đại diện Ngân hàng CSXH cấp trên. Chỉ đạo Ngân hàng CSXH huyện tham mưu cho UBND huyện, Ban đại diện ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tín dụng chính sách trên địa bàn. Đã phân bổ kịp thời 30 tỷ đồng nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm do UBND Thành phố giao để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn phục hồi sản xuất, hỗ trợ khắc phục thiệt hại do dịch bệnh Covid- 19 gây ra. Phân bổ 40,8 tỷ đồng nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm từ nguồn vốn Ngân hàng CSXH huy động; 7 tỷ đồng cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Thực hiện sáp nhập Tổ tiết kiệm và vay vốn theo Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 09/01/2020 của UBND thành phố Hà Nội, kết hợp kiện toàn các tổ có dư nợ dưới 1 tỷ đồng theo Công văn số 775/NHCS-KHNV ngày 17/4/2020, đã giảm 24 tổ, hiện nay còn 289 Tổ tiết kiệm và vay vốn. Thực hiện giãn nợ cho 417 khách hàng gặp khó khăn do dịch bệnh Covid- 19, với số tiền 11,8 tỷ đồng. Công tác huy động vốn được quan tâm chỉ đạo; đến ngày 30/6/2020, các nguồn vốn huy động đạt 67,6 tỷ đồng, trong đó tiêu biểu là huy động tiền gửi tiết kiệm dân cư và tổ chức kinh tế được 53,01 tỷ đồng, tăng 6,45 tỷ so với đầu năm. Ngoài ra, Ban đại diện đã chỉ đạo Ngân hàng CSXH huyện phối hợp với UBND, Ban giảm nghèo các xã, thị trấn, hội đoàn thể nhận ủy thác các cấp chỉ đạo các tổ tiết kiệm và vay vốn triển khai cho vay, đưa đồng vốn tín dụng ưu đãi đến hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. 
Toàn cảnh hội nghị
 
Kết quả, doanh số cho vay 6 tháng đầu năm đạt 110,3 tỷ đồng, nâng tổng dư nợ đến 30/6 đạt 411,8 tỷ đồng, đạt 99% kế hoạch năm, với 11.688 hộ vay. Chất lượng tín dụng được nâng lên, đến ngày 30/6, tổng nợ xấu là 268,8 triệu đồng, chiếm 0,06% tổng dư nợ, giảm 108,2 triệu đồng so với đầu năm. Từ nguồn vốn tín dụng trong quý II/2020 đã giải quyết cho vay vốn được 45 hộ nghèo, gia đình khuyết tật; 95 hộ cận nghèo; 231 hộ thoát nghèo; 17 gia đình có học sinh, sinh viên được vay vốn để học tập; hỗ trợ vốn tạo việc làm cho 2.096 lao động; góp phần xây dựng, sửa chữa 647 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Đồng thời đã giúp 2.972 lượt khách hàng vay có thêm vốn để phát triển chăn nuôi, mua sắm thêm vật tư, máy móc, trang thiết bị phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh. Qua đó, góp phần trong việc xây dựng nông thôn mới tại địa phương, tạo việc làm cho lao động và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.
Đ/c Kiều Hoàng Tuấn -  Phó Chủ tịch UBND huyện- Trưởng ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Kiều Hoàng Tuấn -  Phó Chủ tịch UBND huyện- Trưởng ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác tín dụng chính sách trên địa bàn huyện trong 6 tháng qua. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, Ngân hàng CSXH huyện, các ngành, các địa phương cần bám sát mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, điều hành hoạt động tín dụng có hiệu quả, hoàn thành 100% kế hoạch được giao về nguồn vốn, dư nợ; có các giải pháp để khắc phục những khoản nợ quá hạn; quản lý chặt chẽ các tổ tiết kiệm và vay vốn, kịp thời phát hiện những khó khăn, hạn chế và có giải pháp khắc phục; rà soát, cân đối, phân bổ cơ cấu nguồn vốn hợp lý, trong đó tập trung ưu tiên, phân bổ vốn cho các hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ có khả năng phát triển kinh tế để thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện./. 

 

Thu Thủy

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C