Kinh tế

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện họp đánh giá kết quả hoạt động năm 2020

(09:01:00 22/01/2021) Sáng ngày 21/01/2021, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thạch Thất tổ chức họp đánh giá kết quả hoạt động năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý I năm 2021.

Dự hội nghị, có đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện; Trưởng các phòng, ngành, đoàn thể chính trị- xã hội huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
Theo báo cáo đánh giá, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện Thạch Thất hiện có 34 thành viên. Trong năm qua, Ban đại diện đã tập trung chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Ban đại diện Ngân hàng CSXH cấp trên; chỉ đạo Ngân hàng CSXH huyện tham mưu UBND huyện, Ban đại diện ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tín dụng chính sách trên địa bàn. 
Toàn cảnh hội nghị
 
Tính đến ngày 31/12/2020, tổng nguồn vốn của Ngân hàng CSXH huyện đạt 417,4 tỷ đồng, tăng 61,48 tỷ đồng so với đầu năm. Các nguồn vốn huy động đạt 73,6 tỷ đồng, tăng 11,6 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó: huy động tiền gửi tiết kiệm dân cư và các tổ chức kinh tế là trên 55,7 tỷ đồng; huy động tiền gửi tổ viên tổ tiết kiệm và vay vốn là trên 17,8 tỷ đồng. Trong năm, Ngân hàng CSXH huyện đã phối hợp với UBND, Ban giảm nghèo các xã, thị trấn, Hội đoàn thể nhận ủy thác cấp huyện chỉ đạo Hội đoàn thể nhận ủy thác cấp xã, các tổ tiết kiệm và vay vốn triển khai cho vay, đưa đồng vốn tín dụng ưu đãi đến hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn các xã, thị trấn. Thực hiện giãn nợ cho 417 khách hàng gặp khó khăn do dịch bệnh Covid- 19, với số tiền 11,8 tỷ đồng. Cho vay vốn hỗ trợ tạo việc làm cho 826 hộ gia đình, với số tiền 30 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố để hỗ trợ phục hồi sản xuất, khắc phục thiệt hại do dịch bệnh Covid- 19. Kết thúc năm 2020, tổng dư nợ tại Ngân hàng CSXH huyện Thạch Thất đạt 415,4 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng 17,1%/năm, với 11.276 hộ vay thông qua 289 tổ tiết kiệm và vay vốn. Chất lượng tín dụng cũng được nâng lên, tổng nợ xấu đết hết năm 2020 là 268,4 triệu đồng, chiếm 0,065% tổng dư nợ, giảm 108,7 triệu đồng so với đầu năm. 
Từ nguồn vốn tín dụng chính sách trong năm qua đã giải quyết cho vay vốn được 53 hộ nghèo, gia đình khuyết tật; 143 hộ cận nghèo; 650 hộ thoát nghèo; 62 gia đình có học sinh, sinh viên được vay vốn để học tập; hỗ trợ vốn vay tạo việc làm cho 3.568 lao động; góp phần xây dựng, sửa chữa 1.622 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn. Đồng thời vốn vay đã giúp 6.090 lượt khách hàng vay có thêm vốn để phát triển chăn nuôi; mua sắm thêm vật tư, máy móc, dụng cụ phát triển sản xuất, kinh doanh; tạo điều kiện về vốn cho nhân dân phục hồi sản xuất, khắc phục thiệt hại do dịch bệnh Covid- 19. Qua đó góp phần xây dựng nông thôn mới, tạo việc làm cho lao động và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.
Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, hạn chế và kiến nghị, đề xuất các nội dung liên quan đến rà soát, bình xét đối tượng vay; chất lượng tín dụng; công tác huy động vốn;...
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy- Phó Chủ tịch UBND huyện- Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn. Đồng thời đồng chí đề nghị các thành viên Ban đại diện căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực được giao, chủ động tham mưu và phối hợp với Ngân hàng CSXH để thực hiện tốt mục tiêu vay vốn; thực hiện tốt việc giám sát cơ sở theo phân công. Đề nghị Ngân hàng CSXH tiếp tục tham mưu cho Ban đại diện thực hiện công tác kiểm tra theo kế hoạch; tăng cường kiểm tra, giám sát và phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn để chấn chỉnh các tồn tại trong quá trình thực hiện tín dụng chính sách. Đối với các hội đoàn thể huyện chỉ đạo hội đoàn thể xã, thị trấn thực hiện tốt hợp đồng ủy thác. Đối với các xã, thị trấn chỉ đạo thực hiện tốt chính sách tại địa phương; chỉ đạo các hội đoàn thể, các thôn và các tổ triển khai bình xét cho vay đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng; tăng cường kiểm tra hoạt động của các hội ủy thác, tổ vay vốn để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các tồn tại, nhằm đảm bảo chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn./.

 

Thu Thủy

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C