An ninh quốc phòng

Bế mạc lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh cho đối tượng 3 năm 2020

(08:52:00 16/11/2020) Chiều ngày 13/11/2020, Hội đồng Giáo dục quốc phòng – An ninh huyện Thạch Thất tổ chức Bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đối tượng 3 năm 2020.

Trong thời gian 12 ngày học, các học viên thuộc đối tượng 3 là  cán bộ, lãnh đạo, quản lí diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lí, đại biểu HĐND huyện và Chủ tịch Ủy ban MTTQ các xã đã được nghiên cứu các chuyên đề: Quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về QP-AN; Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Chiến lược QP-AN của một số nước có liên quan; Nghiên cứu về Luật bảo vệ biên giới chủ quyền lãnh thổ Việt Nam trong tình mới; chiến lược “Diễn biến hòa bình”, “Bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch; Thứ tự các bước chuyển cơ quan, tổ chức, địa phương vào trạng thái quốc phòng; Diễn tập chiến đấu phòng thủ; Một số vấn đề xây dựng khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc…
Toàn cảnh hội nghị
 
Mặc dù thời gian ngắn, nội dung học tập đa dạng, nhiều nội dung mới, yêu cầu đặt ra cao; trang thiết bị dạy và học còn khó khăn, nhưng với tinh thần và trách nhiệm cao của đội ngũ giáo viên và tinh thần tự giác học tập của học viên, nên khóa học đạt chất lượng tốt, bảo đảm an toàn về mọi mặt.
Qua đánh giá viết bài thu hoạch, 100% học viên đạt khá, giỏi, trong đó học viên đạt giỏi chiếm trên 25%. Ban Tổ chức đã trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng quốc phòng và an ninh cho cho 100% học viên hoàn thành khóa học.
 
 
Ban Tổ chức trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng quốc phòng - an ninh cho cho 100% học viên
 
Thông qua lớp bồi dưỡng, các học viên được tiếp thu những nội dung về chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước đối với công tác quân sự - quốc phòng địa phương. Qua đó, trên cương vị, chức trách công tác của mình các học viên sẽ vận dụng vào quá trình công tác để tham mưu, đề xuất với địa phương, đơn vị đạt hiệu quả thiết thực trong công tác quốc phòng- an ninh, nhằm củng cố, xây dựng nền quốc phòng - an ninh ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

 

Vũ Vân

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C