Chính trị

Bồi dưỡng lý luận chính trị cho 87 đối tượng phát triển đảng khóa IV năm 2020

(17:27:00 19/10/2020) Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục lí luận chính trị năm 2020. Sáng ngày 19/10/2020, các ban Đảng Huyện ủy phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho 87 đối tượng phát triển đảng khóa IV năm 2020.

Dự và khai giảng lớp bồi dưỡng, có đồng chí Nguyễn Đăng Quân- Ủy viên BTV- Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy- Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, các đồng chí lãnh đạo các ban Đảng Huyện ủy. 
Toàn cảnh lớp bồi dưỡng
 
Trong thời gian 07 ngày, từ ngày 19/10 đến ngày 25/10/2020, các học viên tham gia lớp bồi dưỡng được tìm hiểu, nghiên cứu 5 chuyên đề về: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt nam; Cương lĩnh xây dựng Đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh và Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Bên cạnh việc nghiên cứu 5 chuyên đề lí thuyết, các học viên được tham gia các hoạt động thực tiễn, trao đổi, thảo luận và viết bài thu hoạch.
Đ/c Nguyễn Đăng Quân - Ủy viên BTV- Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện phát biểu chỉ đạo
 
Phát biểu và giao nhiệm vụ cho lớp học, đồng chí Nguyễn Đăng Quân - Ủy viên BTV- Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện nhấn mạnh việc tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng phát triển đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, tạo nguồn cho công tác phát triển Đảng, xây dựng lực lượng kế thừa có đủ năng lực, trình độ và phẩm chất đạo đức để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Qua học tập, nghiên cứu những chuyên đề trên, học viên sẽ được trang bị những lý luận cơ bản về xây dựng Đảng, trên cơ sở đó, bản thân mỗi quần chúng ưu tú sẽ nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện về mọi mặt cũng như xác định phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đồng chí đề nghị các học viên cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm, cầu thị, nghiêm túc chấp hành nội quy, tự giác, nghiêm túc, tích cực học tập để nắm chắc kiến thức, giữ vững tư tưởng chính trị, kiên trì, vững vàng với mục tiêu phấn đấu. Qua đó, vận dụng sáng tạo kiến thức đã học vào thực tiễn để sớm trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam./. 

 

Vũ Vân

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C