An ninh quốc phòng

Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tuyển nhận chiến sĩ Công an nhân dân năm 2023

(17:00:00 11/10/2022) Ngày 07/10/2022, Huyện ủy Thạch Thất ban hành Chỉ thị số 14-CT/HU về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tuyển nhận chiến sĩ Công an nhân dân năm 2023. Theo đó, để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2023, Bí Thư Huyện ủy Chỉ thị:

 
1. Tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong quá trình thực hiện; kiện toàn và tăng cường trách nhiệm của Hội đồng NVQS các cấp trong tổ chức tham mưu thực hiện; phát huy vai trò nòng cốt của cơ quan quân sự, công an các cấp và sự phối hợp của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị đảm bảo việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đúng và vượt tiến độ theo kế hoạch, hướng dẫn của Bộ Tư lệnh Thủ đô và chất lượng.
2. Tiếp tục quán triệt và làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong Nhân dân trên địa bàn Huyện, chú trọng đối tượng là công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa chính trị, tầm quan trọng của công tác tuyển quân. Đảng ủy các xã, thị trấn chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên bằng nhiều biện pháp, hình thức phong phú, đa dạng, cổ vũ, khích lệ, động viên thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.
3. Giao Ban CHQS Huyện (cơ quan Thường trực Hội đồng NVQS huyện) chủ trì phối hợp với Công an huyện, các ban, ngành và các cơ quan liên quan tham mưu UBND Huyện chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc công tác tuyển quân năm 2023 đúng Luật NVQS, Luật CAND và các Nghị định, Thông tư, Hướng dẫn. Thực hiện Lễ giao, nhận quân năm 2023 bảo đảm trang trọng, nhanh gọn, an toàn, tiết kiệm, đúng quy định; Ngày giao, nhận quân thực sự là ngày Hội tòng quân của nhân dân địa phương. Tổ chức đón tiếp tận tình, chu đáo quân nhân, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND xuất ngũ trở về địa phương, tạo điều kiện thuận lợi dạy nghề, giới thiệu việc làm, nhanh chóng ổn định đời sống cho quân nhân, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND xuất ngũ.
4. Công an huyện phối hợp với Ban CHQS huyện thống nhất chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện chặt chẽ nhiệm vụ tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân đúng quy định, bảo đảm chỉ tiêu được giao; chỉ đạo, hướng dẫn Công an các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với cơ quan quân sự cùng cấp thực hiện tốt công tác phúc tra, rà soát, xác minh, xét duyệt, hoàn chỉnh hồ sơ công dân nhập ngũ theo quy định; xử lý nghiêm các trường hợp chống, trốn nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND; chịu trách nhiệm trước UBND huyện nếu để lọt những trường hợp công dân không đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, tiền án, tiền sự,...nhập ngũ vào Quân đội, Công an.
5. UBND huyện, Hội đồng NVQS Huyện chỉ đạo Phòng Y tế huyện hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện các nội dung về tiêu chuẩn sức khỏe theo Thông tư liên tịch của Bộ Y tế. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện  chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn văn hóa của công dân nhập ngũ; các ban, ngành: Tư pháp, Lao động- Thương binh và Xã hội; Trung tâm VH- TT và TT, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cấp dưới và các xã, thị trấn trong quá trình thực hiện công tác tuyển quân năm 2023 đạt chất lượng, hiệu quả. UBND Huyện, UBKT Huyện ủy xây dựng Kế hoạch giám sát việc thực hiện theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Đảng.
6. Ủy ban MTTQ Huyện, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Liên đoàn Lao động Huyện và các ban, ngành liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ làm tốt công tác tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cấp dưới phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt quy trình công tác tuyển quân, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, công tác chính sách hậu phương Quân đội và Công an.
7. Yêu cầu Đảng ủy các xã, thị trấn lãnh đạo, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện của cấp mình, thực hiện đúng các bước trong quy trình tuyển quân, đúng Luật NVQS, Luật CAND bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, hoàn thành chỉ tiêu được giao, đạt hiệu quả, chất lượng cao.
8. Sau khi giao quân, các cấp tiến hành sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm công tác tuyển quân theo quy định; đồng thời làm tốt công tác thi đua khen thưởng; gắn chất lượng công tác tuyển quân với kết quả hoàn thành nhiệm vụ đối với tập thể, cá nhân liên quan.
Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cơ quan, ban, ngành của Huyện, Hội đồng NVQS huyện, các xã, thị trấn nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt chất lượng, hiệu quả công tác tuyển quân năm triển./.

 

Thảo Linh

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C