Chính trị

Chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện về tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết

(20:22:00 09/11/2022) Mới đây, Chủ tịch UBND Huyện Thạch Thất Nguyễn Mạnh Hồng đã ký ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn.

 
Chỉ thị nhấn mạnh, phải đặt tính mạng, sức khỏe người dân lên trên hết, trước hết; người dân là trung tâm là chủ thể trong phòng, chống dịch. Chủ động, quyết liệt, tập trung xử lý các ổ dịch không để lan rộng, kéo dài; phòng, chống sốt xuất huyết một cách triệt để, thực chất, ngăn chặn đẩy lùi dịch sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố, hạn chế thấp nhất số ca mắc, tình trạng bệnh nhân chuyển nặng tử vong.
Về nguyên tắc thực hiện, Chỉ thị yêu cầu nâng cao kỷ cương, trách nhiệm gắn với người đứng đầu; phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể cho các cá nhân phụ trách. Huy động sự vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức, hội, đoàn thể và người dân tham gia công tác phòng, chống sốt xuất huyết Dengue. Tinh thần chung là: Không để dịch bệnh bùng phát, không để dịch chồng dịch; cơ quan, địa phương nào để dịch bệnh bùng phát do nguyên nhân chủ quan thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước UBND huyện.
Chỉ thị cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban, ngành; UBND các xã, thị trấn tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch sốt xuất huyết. Trong đó, chủ tịch UBND các xã, thị chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng, chống sốt xuất huyết Dengue trên địa bàn quản lý… Huy động các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội tổ chức triển khai chiến dịch vệ sinh môi trường diệt lăng quăng, bọ gậy hằng tuần, nhất là tại các khu vực có ổ dịch.
Bảo đảm tất cả các khu vực, các hộ gia đình tại vùng có dịch và có nguy cơ phải được kiểm tra, giám sát. Các bể, dụng cụ chứa nước, các vật dụng, đổ phế thái, nơi sinh sản của muỗi phải được giám sát để tiến hành các hình thức diệt lăng quăng, bọ gậy theo hướng dẫn của ngành Y tế.
Bên cạnh đó, rà soát, tiếp tục triển khai thực hiện đề án phòng, chống sốt xuất huyết của địa phương theo tinh thần "4 tại chỗ"; chủ động bố trí kinh phí, cơ số vật tư, trang thiết bị, hóa chất phục vụ công tác phòng, chống sốt xuất huyết Dengue tại địa phương bằng nguồn lực tại chỗ.

 

Thảo Linh

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C