An ninh quốc phòng

Chỉ thị về tăng cường các biện pháp phòng, chống sản xuất, vận chuyển, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các loại pháo trên địa bàn huyện Thạch Thất dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

(09:22:00 10/01/2021) Ngày 05/01/202, đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng- Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện ký ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND huyện về Tăng cường các biện pháp phòng, chống sản xuất, vận chuyển, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các loại pháo trên địa bàn huyện Thạch Thất dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:

Tăng cường công tác quản lý sử dụng vũ khí, VLN, CCHT trên địa bàn huyện. ( Ảnh minh họa)
 
Công an huyện Thạch Thất: 
Chủ động xây dựng kế hoạch đấu tranh, phòng ngừa ngăn chặn và xử lý các hành vi sản xuất, xuất nhập khẩu, mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo nổ, pháo hoa nổ, thuốc pháo, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK,VLN,CCHT), pháo nổ. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong công tác quản lý, sử dụng pháo nổ và quản lý, sử dụng VK,VLN,CCHT. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng để phòng ngừa, đấu tranh đối với các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN,CCHT và pháo nổ.
Chỉ đạo các Đội nghiệp vụ, Đồn Công an, Công an xã, thị trấn sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ và xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Riêng thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, huy động tối đa lực lượng xuống cơ sở để nắm tình hình, tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát khép kín địa bàn.
Chủ trì, phối hợp với BCH Quân sự huyện xây dựng và triển khai các phương án đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại điểm bắn pháo hoa (nếu có tổ chức) và khu vực tổ chức lễ hội, điểm di tích văn hóa lịch sử, danh lam thắng cảnh trong dịp Tết Nguyên đán và các sự kiện lớn trên địa bàn huyện. Chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra chủ động phối hợp với Viện kiểm sát Nhân dân, Toà án Nhân dân huyện tiến hành điều tra, truy tố, xét xử lưu động trước tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đối với những đối tượng có các hành vi phạm tội nêu trên; nhằm tuyên truyền, giáo dục, răn đe, phòng ngừa, ngăn chặn các đối tượng có ý định phạm tội.
Phối hợp với với Phòng Tư pháp, Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện tố chức tuyên truyền nâng cao ý thức người dân trong việc chấp hành các quy định của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Chỉ dạo lực lượng Công an các xã, thị trấn triển khai ký cam kết về đảm bảo ANTT, không để xảy ra, mua, bán, vận chuyển, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo các loại trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
Ban Chị huy Quân sự huyện:
Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện tốt các biện pháp quản lý chặt chẽ các hoạt động về quản lý, sử dụng pháo được quy định trong Nghị định số 137/2020/NĐ-CP theo đúng thẩm quyền. Thực hiện việc bàn giao, bảo quản pháo hoa và tổ chức bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 (nếu có tổ chức), đảm bảo tuyệt đối an toàn.
Đội Quản lý thị trường số 21:
Tham mưu cho Ban chỉ đạo 389 huyện vận động các tổ chức, cá nhân, hộ dân ký cam kết không sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, đốt pháo nổ trên địa bàn; đồng thời phối hợp với Trung tâm Văn hóa- Thông tin- Thể thao huyện đẩy mạnh các hoạt động, hình thức tuyên truyền, phổ biến các quy định về quản lý và sử dụng pháo. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an tăng cường nắm tình hình, kiểm tra, đấu tranh, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép pháo nổ, pháo hoa nổ. Đặc biệt chú ý các hộ kinh doanh, doanh nghiệp có buôn bán hàng hoá qua biên giới nhằm phát hiện kịp thời, xử lý triệt để với các hành vi vi phạm pháp luật của các  đối tượng.
Phòng Giáo dục và Đào tạo và các trường Trung học phổ thông:
Chỉ đạo các trường học, cơ sở giáo dục tổ chức tuyên truyền, vận động giáo viên, cán bộ, công nhân viên, học sinh thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và các hành vi bị cấm theo Nghị định số 137/2020/NĐ-CP. Tổ chức cho học sinh, phụ huynh ký cam kết không mua bán, đốt pháo nổ, pháo hoa nổ, nhất là thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; có hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với học sinh cố tình vi phạm. Quy trách nhiệm liên đới đối với giáo viên chủ nhiệm, Ban giám hiệu nhà trường nếu để xảy ra tình trạng học sinh tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo nổ, pháo hoa nổ.
Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện:
Căn cứ tình hình cụ thể, tham mưu cho UBND huyện bố trí kinh phí để nthực hiện tốt Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo trong dịp Tết Nguyên dán 2021; hướng dẫn các đơn vị sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu quả.
Phòng Tư pháp, Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa -Thông tin và Thể thao huyện:
Phối hợp với Ban tuyên giáo Huyện ủy, lực lượng Công an huyện tuyên truyền, phổ biến Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo đến cán bộ, công nhân, viên chức, học sinh, sinh viên và người dân để biết và nghiêm túc thực hiện không kinh doanh, mua bán, cho trẻ em sử dụng đồ chơi nguy hiểm bị cấm; vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo các loại. Đặc biệt chú ý tuyên truyền để các cơ quan, tố chức và nhân dân hiểu rõ các nội dung mới trọng tâm, khái niệm về pháo nổ, pháo hoa nổ, pháo hoa... và các trường hợp được sử dụng pháo hoa, pháo hoa nổ theo quy định. 
UBND các xã, thị trấn: 
Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, thôn, tổ dân phố đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, xây dựng địa bàn an toàn”, phát hiện và xử lý kịp thời theo thẩm quyền các trường hợp sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tang trữ, sử dụng các loại pháo; tăng cường công tác tuyên truyền như treo băng rôn, hình ảnh tuyên truyền tại những nơi thuận tiện cho việc quan sát của nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của quần chúng nhân dân, thực hiện nghiêm túc Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; tổ chức cho các cơ quan, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, trường học, hộ dân ký cam kết không sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng pháo trái phép trên địa bàn; nêu cao tinh thần trách nhiệm của lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng, công an xã bán chuyên trách trong việc tham gia, phối hợp Công an xã chính quy tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm.
Địa phương nào xảy ra tình trạng đốt pháo nổ, pháo hoa nổ trước, trong, sau dịp Lễ, Tết; xảy ra vi phạm trong quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thì người đứng đầu địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện.
Để nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền để đoàn viên, hội viên và nhân dân trong huyện tự giác chấp hành Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; tích cực phát hiện và tố giác các trường hợp vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo.
Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Chỉ thị này.
Giao Công an huyện chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị. Kịp thời tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo, xử lý tốt những tình huống phát sinh, tổng hợp báo cáo UBND huyện, UBND Thành phố kết quả thực hiện theo quy định./.

 

Thảo Linh (tổng hợp)

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C