An ninh quốc phòng

Chỉ thị về việc Hội thao Quốc phòng lực lượng Dân quân tự vệ năm 2020

(10:24:00 16/09/2020) Hội thao Quốc phòng lực lượng Dân quân tự vệ (DQTV) nhằm đánh giá kết quả tổ chức huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị của lực lượng DQTV trong năm 2020, từ đó rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức huấn luyện, rèn luyện của lực lượng DQTV, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu và khả năng hoàn thành nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của địa phương trong những năm tiếp theo.

 
Để tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết cấp trên và của Huyện ủy Thạch Thất về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự năm 2020. Ngày 15/9/2020, UBND huyện Thạch Thất ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND yêu cầu Ban chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành của huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; các đơn vị Tự vệ thực hiện tốt một số nội dung sau: 
1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự năm 2020, nhằm xây dựng và củng cố nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang, sức mạnh chiến đấu của lực lượng DQTV, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự, góp phần bảo đảm ANCT, ATXH, phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương, củng cố tiềm lực quốc phòng.
2. Giao Ban chỉ huy Quân sự huyện là cơ quan thường trực, xây dựng kế hoạch Hội thao, phối hợp với Công an huyện, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao và các cơ quan, ban ngành có liên quan tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện thành lập Ban Tổ chức để lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ Hội thao Quốc phòng lực lượng DQTV năm 2020 đạt kết quả tốt, an toàn tuyệt đối về mọi mặt.
3. Ban Tổ chức Hội thao hướng dẫn cho các đơn vị tham gia Hội thao, vận dụng linh hoạt các nội dung đã tổ chức huấn luyện theo Thông tư số 02/2016/TT-BQP ngày 08/01/2016 của Bộ Quốc phòng về quy định chương trình tập huấn, huấn luyện và tổ chức diễn tập, hội thị, hội thao DQTV; chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ cho Hội thao bảo đảm an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, chất lượng.
4. Tổ chức tổng kết đánh giá kết quả Hội thao, làm cơ sở đánh giá kết quả huấn luyện, bình xét thi đua khen thưởng của các đơn vị trong năm 2020. Tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.
5. UBND các xã, thị trấn, cơ quan tổ chức báo cáo Đảng ủy để thống nhất lãnh đạo, quán triệt và thực hiện tuyển chọn cán bộ, chiến sỹ DQTV ưu tú tham gia Hội thao đầy đủ, đúng kế hoạch, chấp hành nghiêm quy chế của Ban tổ chức; Phát huy tốt tinh thần trách nhiệm của cơ quan quân sự cùng cấp, đồng thời tiếp tục tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương về đường lối Quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trong thời kỳ mới.
6. Giao Ban CHQS huyện lập dự toán kinh phí bảo đảm cho Hội thao báo cáo UBND huyện xem xét, quyết định. Thời gian tổ chức Hội thao dự kiến trong khoảng từ ngày 15 đến 30/10/2020.
UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành của huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, lãnh đạo các đơn vị Tự vệ nghiêm túc triển khai thực hiện./

 

Thảo Linh (tổng hợp)

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C