An ninh quốc phòng

Chi trả trợ cấp một lần

(15:00:00 14/08/2018) Ngày 8/8 tại Ban CHQS huyện, Ban chỉ đạo 142, 62 huyện Thạch Thất đã tổ chức hội nghị chi trả chế độ trợ cấp 1 lần đối với các đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc về địa phương theo Quyết định 142 ngày 27 tháng 10 năm 2008 và Quyết định 62 ngày 09 tháng 11 năm 2011. Thượng tá Nguyễn Văn Quang – Chính trị viên Ban CHQS huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có thành viên 2 ban chỉ đạo, ban chỉ huy quân sự các xã, thị trấn.

 

 

Trong đợt này huyện Thạch Thất có 42 đối tượng được chi trả trợ cấp  với tổng số tiền chi trả gần 200 triệu đồng. Trong đó hưởng chế độ theo QĐ 62 có 20 đối tượng, theo QĐ 142 có 22 đối tượng. Như vậy đến nay huyện Thạch Thất đã tổ chức chi trả theo QĐ 62 cho 3330 đối tượng; theo QĐ  142 cho 6000 đối tượng và QĐ 49 cho 814 đối tượng. Trong thời gian tới Ban chỉ đạo 142, 62, 49 huyện Thạch Thất sẽ tiếp tục rà soát, lập hồ sơ trình duyệt, chi trả chế độ đối với các đối tượng được hưởng chế độ theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước./. 

Duy Hanh

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C