Kinh tế

Cho người sử dụng lao động vay để trả lương ngừng việc đối với người lao động

(16:16:00 17/05/2020) Ngày 13/5/2020, UBND huyện Thạch Thất ban hành Công văn số 826/UBND-NHCS về việc Triển khai cho vay đối với người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động. Theo đó, UBND huyện yêu cầu:

                                                                                        ảnh minh họa
Thạch Thất triển khai Chương trình cho vay đối với người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động
 
1. Phòng lao động thương binh- xã hội huyện
Chủ trì phối hợp với Phòng Tài chính- kế hoạch huyện, chi cục Thuế, Bảo hiểm xã hội, Ngân hàng Chính sách- Xã hội huyện tổ chức thẩm định hồ sơ, đúng thời gian quy định, trình Chủ tịch UBND huyện quyết định phê duyệt danh sách người sử dụng lao động đủ điều kiện được vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động hoặc văn bản trả lời nêu rõ lý do không được phê duyệt.
2. Trung tâm văn hóa- Thông tin và Thể thao huyện
Phối hợp với Ngân hàng Chính sách- Xã hội huyện tổ chức thông tin, tuyên truyền trên hệ thống Đài phát thanh, trang Website Đài huyện, Cổng thông tin điện tử huyện về chính sách tín dụng ưu đãi đối với người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động.
3. Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách- Xã hội huyện
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Công văn số 2129/NHCS-TDSV ngày 27/4/2020 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách- Xã hội tới UBND các xã, thị trấn, các Hội đoàn thể nhận ủy thác.
- Thực hiện công khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động tại trụ sở và 100% điểm giao dịch cấp xã.
- Tiếp nhận hồ sơ, giải ngân kịp thời, đúng quy định. Trường hợp không cho vay thì thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do đến người sử dụng lao động.
4. Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh huyện
- Chỉ đạo và phối hợp với Hội đoàn thể nhận ủy thác cấp xã, tổ chức thông tin, tuyên truyền và phổ biến rộng rãi cho đoàn viên, hội viên và toàn thể nhân dân về chính sách tín dụng ưu đãi đối với người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động.
5. UBND các xã, thị trấn
- Tổ chức tuyên truyền và phổ biến rộng rãi về chính sách tín dụng ưu đãi đối với người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động.
- Phối hợp với Ngân hàng Chính sách- Xã hội huyện trong việc đôn đốc thu hồi, xử lý nợ đến hạn.
6. Thời gian thực hiện
- Chậm nhất ngày 5 hàng tháng, người sử dụng lao động gửi hồ sơ đến UBND huyện (riêng tháng 5 chậm nhất là ngày 20/5); thời gian gửi hồ sơ xét duyệt cuối cùng chậm nhất là ngày 05/7/2020.
- Việc giải ngân cho vay vốn thực hiện đến hết ngày 31/7/2020.
UBND huyện đề nghị các tổ chức chính trị- xã hội huyện, yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.
 

 

Thảo Linh (tổng hợp)

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C