Kinh tế

Chủ động phòng, trừ bệnh đạo ôn hại lúa xuân

(09:39:00 31/03/2020) Theo báo cáo của các ngành phục vụ nông nghiệp và kiểm tra thực tế tình hình phát triển của cây trồng vụ Xuân trên địa bàn huyện; hiện nay lúa Xuân đang sinh trưởng, phát triển tốt và đang trong giai đoạn đẻ nhánh rộ- kết thúc đẻ nhánh, bệnh đạo ôn đã phát sinh gây hại trên lá ở một số giống nhiễm như: BC15, TBR225, nếp…ở nhiều địa phương, đặc biệt là trà lúa cấy đầu thời vụ, khu vực trũng, ven sông Tích. Nếu không được phòng trừ triệt để sẽ là nguồn bệnh lây lan gây hại trong giai đoạn làm đòng, trỗ bông, ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng, phát triển của cây lúa.

Để đảm bảo năng suất, sản lượng, chất lượng lúa vụ Xuân, chủ động phòng trừ kịp thời, có hiệu quả và giảm thiệt hại đến mức thấp nhất do bệnh đạo ôn gây ra, UBND huyện yêu cầu:
Nấm bệnh có thể tấn công trên lá, thân, cổ bông, cổ gié hoặc hạt lúa
 
UBND các xã, thị trấn:
Tổ chức giao ban chỉ đạo sản xuất, kiểm tra đồng ruộng, giao nhiệm vụ cho các HTX nông nghiệp, đội ngũ cán bộ khuyến nông viên, nhân viên trồng trọt, BVTV thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm các ổ bệnh đạo ôn, phân loại giống lúa, trà lúa nhiễm bệnh để hướng dẫn và triển khai ngay các biện pháp phòng trừ.
Tăng cường các biện pháp thông tin tuyên truyền trên Đài truyền thanh, tờ rơi về tác hại, diễn biến và biện pháp phòng trừ bệnh đạo ôn hại để người dân biết, tự kiểm tra ruộng của gia đình để thực hiện phòng trừ kịp thời, không để bệnh lây lan ra diện rộng.
Phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh thuốc BVTV trên địa bàn để kịp thời phát hiện các trường hợp kinh doanh thuốc không rõ nguồn gốc, thuốc kém chất lượng và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.
Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo UBND huyện về tình hình sâu bệnh gây hại trên cây trồng, đặc biệt là bệnh đạo ôn hại lúa để được chỉ đạo kịp thời.
Đối với các ngành thành viên BCĐ sản xuất nông nghiệp huyện:
Phòng Kinh tế huyện: Phối hợp chặt chẽ với Trạm trồng trọt & Bảo vệ thực vật huyện, Trạm khuyến nông huyện thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình sâu bệnh, đôn đốc các xã, thị trấn và báo cáo UBND huyện để được chỉ đạo kịp thời.
Trạm trồng trọt & Bảo vệ thực vật huyện: Chủ động phối hợp với Phòng Kinh tế huyện trong công tác tham mưu các văn bản chỉ đạo. Chỉ đạo nhân viên trồng trọt, BVTV thường xuyên kiểm tra, phát hiện, dự báo sớm khả năng gây hại trên cây trồng của các đối tượng sâu bệnh, đặc biệt là bệnh đạo ôn đang phát sinh gây hại trên lúa, hướng dẫn, tập huấn kỹ thuật, biện pháp phòng trừ cho nông dân kịp thời và hiệu quả. 
Trạm Khuyến nông huyện: Tăng cường công tác tuyên truyền, chỉ đạo cán bộ khuyến nông viên cơ sở phối hợp với nhân viên trồng trọt, BVTV các xã, thị trấn thực hiện kiểm tra, hướng dẫn nông dân phòng, chống dịch hại trên lúa xuân và cây màu vụ xuân.
Xí nghiệp thủy lợi huyện: Đảm bảo cung cấp đủ nguồn nước tưới, hạn chế bệnh đạo ôn gây hại. 
Đội Quản lý thị trường số 21: Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn để kiểm tra các cơ sở kinh doanh thuốc BVTV trên địa bàn toàn huyện, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.
Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội huyện: Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nông dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng và thực hiện các biện pháp phòng trừ bệnh đạo ôn trên lúa vụ xuân đạt hiệu quả../.

 

Thảo Linh (tổng hợp)

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C