Kinh tế

Chủ động phòng chống nắng nóng, lụt bão và dịch bệnh cho gia súc, gia cầm

(16:33:00 09/06/2020) Để chủ động phòng, chống dịch bệnh, hạn chế mức thấp nhất thiệt hại cho đàn gia súc, gia cầm trong thời tiết nắng nóng, lũ lụt gây ra trong mùa hè năm 2020. UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn, các ngành thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc - gia cầm huyện thực hiện tốt một số nội dung sau:

l. UBND các xã, thị trấn:
- Chủ động xây dựng các biện pháp phòng, chống nắng nóng, bão lụt và dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm tại địa phương mình. Tiếp tục chỉ đạo, tuyên truyền trên Đài truyền thanh các biện pháp phòng chống nắng, nóng, dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; triển khai và tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống nắng nóng, lụt bão, dịch bệnh trong thời gian tới.
- Tiếp tục hướng dẫn các tổ chức, cá nhân phát triển chăn nuôi theo quy hoạch và tái đàn đảm bảo phù hợp giữa cung và cầu. Tuyên truyền để người chăn nuôi chủ động xuất bán gia súc, gia cầm đã đến tuổi xuất bán để hạn chế thấp nhất mức thiệt hại do nắng, nóng, lụt bão gây ra. Phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện chỉ đạo đội ngũ cán bộ thú y cơ sở thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm thường phát sinh trong mùa hè.Trong trường hợp bị thiệt hại do nắng nóng, lụt bão gây ra cần kiểm tra, xác định mức độ thiệt hại để đề xuất hỗ trợ theo các quy định hiện hành của Trung ương và Thành phố.
2. Các ngành thành viên BCĐ phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm huyện:
- Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội huyện: Phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện, UBND các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền để đoàn viên, hội viên và người chăn nuôi thực hiện tốt biện pháp phòng, chống nắng nóng, lũ lụt, dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm.
- Phòng Kinh tế huyện:
+ Phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện tham mưu kịp thời cho UBND huyện các văn bản chỉ đạo phát triển chăn nuôi và các biện pháp phòng chống nắng, nóng, lũ lụt, dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Phối hợp với các sở, ban ngành, cơ quan chuyên môn của Thành phố kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tổ chức liên kết với các cơ sở chăn nuôi trong việc tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi, chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh.
- Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện:
+ Chủ động phối hợp với Phòng Kinh tế tham mưu cho UBND huyện các văn bản chỉ đạo về công tác phòng chống nắng, nóng, lũ lụt, dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Tăng cường kiểm tra các điểm, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, chợ buôn bán động vật, sản phẩm động vật, các trang trại chăn nuôi quy mô lớn trên địa bàn huyện.
+ Tăng cường bám sát cơ sở, chỉ đạo Ban chăn nuôi - Thú y cơ sở thường xuyên kiểm tra, giám sát các ổ dịch cũ, các khu vực có nguy cơ cao để chủ động phòng, chống dịch bệnh kịp thời đối với các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Tổ chức tiêm phòng vắc xin bổ sung phòng bệnh và khuyến cáo người chăn nuôi chủ động mua văc- xin tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm.
+ Hướng dẫn một số biện pháp chuyên môn để phòng chống nắng nóng, lũ lụt. Khi xảy ra dịch bệnh, thiệt hại do mưa lũ, nắng nóng thông tin kịp thời về tình hình tới UBND huyện ( Phòng Kinh tế huyện) để triển khai thực hiện theo đúng quy định. 
- Trạm Khuyến nông huyện: Tổ chức các lớp tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi, các giải pháp về phòng chống nắng nóng, lũ lụt và dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm trong điều kiện thời tiết diễn biến hết sức phức tạp như hiện nay. Phối hợp với phòng Kinh tế, các doanh nghiệp tổ chức xây dựng chuỗi liên kết  tiêu thụ sản phẩm. 
- Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao huyện: Phối hợp với các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo thực hiện, thông tin diễn biến thời tiết để hướng dẫn cho người chăn nuôi chủ động phòng chống nắng nóng, lũ lụt và dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm../.

 

Thảo Linh (tổng hợp)

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C