Kinh tế

Chủ động tăng cường phòng, chống đói, rét, dịch bệnh cho đàn vật nuôi, thủy sản trong vụ Đông Xuân năm 2020 - 2021

(10:21:00 23/12/2020) Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết vụ Đông xuân năm 2020- 2021 được dự báo sẽ có nhiều đợt rét đậm, rét hại kéo dài, có thể ảnh hưởng đến sản xuất chăn nuôi, thuỷ sản. Để chủ động phòng, chống dịch bệnh, phòng, chống đói rét và giảm thiểu thiệt hại trong chăn nuôi, thủy sản, UBND huyện Thạch Thất ban hành Công văn số 2285 về việc tăng cường phòng, chống đói, rét, dịch bệnh cho đàn vật nuôi, thủy sản trong vụ Đông Xuân năm 2020 - 2021.

Ảnh minh họa
Công văn yêu cầu UBND các xã, thị trấn; các ngành thành viên BCĐ PCD bệnh gia súc, gia cầm huyện  thực hiện các nhiệm vụ sau: 
Thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, khí hậu, đặc biệt là các đợt rét đậm, rét hại. Làm tốt công tác tuyên truyền trên hệ thống phát thanh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, phòng, chống đói, rét cho đàn vật nuôi, thủy sản để người chăn nuôi được biết và chủ động thực hiện nhằm giảm thiểu mức độ thiệt hại về kinh tế trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn.
Tổ chức kiểm tra việc thực hiện phòng, chống dịch bệnh, phòng, chống đói rét ở các trang trại, hộ chăn nuôi, thuỷ sản trên địa bàn quản lý, đặc biệt chú trọng ở các xã miền núi như: Tiến Xuân, Yên Bình, Yên Trung,...Giao trách nhiệm cho cấp ủy, chính quyền cơ sở và người đứng đầu thôn, cụm dân cư phối hợp với đoàn thể để huy động nguồn nhân lực tại chỗ, bám sát địa bàn, khẩn trương áp dụng các biện pháp chống đói, chống rét cho đàn vật nuôi, thủy sản. Chủ động sử dụng ngân sách dự phòng của địa phương để đáp ứng kịp thời công tác phòng chống đói, rét cho vật nuôi, thủy sản; hỗ trợ vật tư, kinh phí cho các hộ nghèo có chăn nuôi gia súc, gia cầm, hộ gia đình chính sách, hộ đồng bào dân tộc thiểu số để gia cố, che chắn chuồng trại và mua thức ăn bổ sung cho vật nuôi.
Khi có thiên tai, dịch bệnh gia súc, gia cầm xảy ra được thành phố công bố thì kịp thời chỉ đạo hướng dẫn các cơ sở, hộ chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản thực hiện đăng ký kê khai ban đầu theo quy định tại Nghị định 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. Thống kê số lượng gia súc, gia cầm, thủy sản bị thiệt hại trên địa bàn báo cáo về UBND huyện qua phòng Kinh tế để tổng hợp báo cáo UBND thành phố theo quy định.
UBND huyện yêu cầu các ngành thành viên BCĐ PCD bệnh gia súc gia cầm huyện tham mưu kịp thời cho UBND huyện các văn bản chỉ đạo và các biện pháp phòng, chống chống đói rét, phòng, chống dịch bệnh đàn vật nuôi và thủy sản. Phối hợp với phòng Kinh tế huyện thực hiện tốt công tác tham mưu cho UBND huyện về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, phòng, chống đói rét cho vật nuôi, thủy sản. Phối hợp với UBND các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra, giám sát các cơ sở, hộ chăn nuôi, thuỷ sản trong việc triển khai thực hiện các biện pháp pháp phòng, chống đói, rét, phòng, chống dịch bệnh cho vật nuôi, thủy sản; Thực hiện tốt công tác kiểm soát vận chuyển, kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm và kiểm tra vệ sinh thú y. Tổ chức có hiệu quả các lớp tuyên truyền tập huấn, các mô hình khuyến nông bằng nguồn kinh phí của thành phố. Khi xảy ra hiện tượng vật nuôi chết do rét hại, rét đậm, báo cáo kịp thời về UBND huyện và Chi cục Chăn nuôi & Thú y để chỉ đạo. 
Đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội huyện phối hợp với các cơ quan phục vụ nông nghiệp huyện, UBND các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyển truyền, vận động để các hội viên, đoàn viên và người chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản chủ động phòng, chống đói, rét và phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi và động vật thủy sản. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo của Trung ương, thành phố và huyện liên quan đến các chính sách hỗ trợ, công tác phát triển chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh, phòng chống đói rét cho vật nuôi, thuỷ sản./.

 

 

 

 

 

 

 

Thảo Linh (tổng hợp)

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C