Pháp luật

Chú trọng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến các nhóm đối tượng

(16:30:00 30/07/2018) Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có vai trò rất quan trọng, là cầu nối để đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với mọi người dân. Xác định rõ tầm quan trọng của vấn đề này, thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện luôn được các cấp, các ngành, địa phương chú trọng tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Qua đó, đã tạo được sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần làm giảm các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, ngay từ đầu năm 2018, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, ngành chức năng chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật có trọng tâm, trọng điểm; kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện, xã, thị trấn, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở; tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các văn bản pháp luật mới ban hành. Từ đầu năm đến nay, Phòng Tư pháp huyện đã phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tuyên truyền Bộ Luật dân sư, Luật hôn nhân và gia đình, Luật đất đai, Luật trẻ em cho hơn 600 người dân tại Thị trấn Liên Quan, xã Hương Ngải, Xã Phùng Xá; tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật trợ giúp pháp lý, Bộ Luật dân sự, Luật đất đai cho 200 người dân tại xã Cẩm Yên; Phối hợp với Trung Tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức tuyên truyền Bộ Luật dân sự cho 200 đối tượng của xã Bình Yên và Kim Quan. Phối hợp với Sở Tư pháp thành phố Hà Nội, Ban Dân tộc Thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 300 đại biểu là đồng bào dân tộc xã Tiến Xuân. Tổ chức 2 hội nghị tập huấn nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính cho 300 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan, công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn và hội nghị tập huấn kỹ năng, kiến thức pháp luật về Hòa giải ở cơ sở cho 300 đại biểu của 23 xã, thị trấn...
Hội nghị tập huấn kỹ năng kiến thức pháp luật về hòa giải ở cơ sở
 
Với những việc làm cụ thể, thiết thực, thông qua công tác tuyên truyền PBGDPL đã nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của  cán bộ, đảng viên và nhân dân; đã góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, giảm thiểu các tranh chấp, vi phạm pháp luật, hạn chế sự gia tăng tội phạm, tệ nạn xã hội, giảm thiểu tối đa các đơn thư khiếu nại, tố cáo và khiếu nại, tố cáo vượt cấp, tạo môi trường lành mạnh, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội ở địa phương.
Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới huyện tiếp tục tăng cường sự phối hợp giữa các phòng, ban, ngành, đoàn thể và các xã, thị trấn trong công tác tuyên truyền PBGDPL; củng cố đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ làm công tác tuyên truyền PBGDPL ở cơ sở, để cán bộ cơ sở có đủ kiến thức pháp luật làm việc hiệu quả. Tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các hình thức PBGDPL có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả; phấn đấu 100% tổ hòa giải cơ sở hoạt động có hiệu quả, góp phần hạn chế tình trạng khiếu nại, khiếu kiện của công dân, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

 

DTT

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C