Kinh tế

Công tác tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Thạch Thất

(16:17:00 10/09/2019) Trong những năm qua, việc tổ chức thực hiện tín dụng chính sách được các cấp, các ngành trong huyện Thạch Thất đã triển khai toàn diện, nghiêm túc, sát với thực tế và mang lại nhiều hiệu quả kinh tế- xã hội, góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh- xã hội và thúc đẩy kinh tế địa phương ngày càng phát triển.

Cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã nhận thức rõ trách nhiệm đối với việc tổ chức triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội; thường xuyên bám sát nội dung Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI, Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 27/4/2015 của Thành ủy Hà Nội và Chỉ thị số 18-CT/HU ngày 19/5/2015 của Huyện ủy Thạch Thất trong chỉ đạo triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội tại cơ sở; coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, then chốt cần quan tâm triển khai thực hiện ở các cấp, các ngành để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn. Trong 5 năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền trong huyện đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo huy động, tập trung nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội thông qua việc bố trí ngân sách huyện chuyển sang Ngân hàng Chính sách xã hội là 2,5 tỷ đồng để bổ sung vốn ủy thác cho vay, đáp ứng nhu cầu về vốn vay của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Đồng thời chỉ đạo Ngân hàng CSXH huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn rà soát nhu cầu vay vốn, báo cáo UBND Thành phố và các sở, ngành liên quan đề nghị bổ sung nguồn vốn từ ngân sách Thành phố.
Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện thực hiện kiểm tra công tác vay vốn đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách tại cơ sở
 
Trong 5 năm qua, nguồn vốn ủy thác từ ngân sách Thành phố được huyện Thạch Thất tập trung triển khai thực hiện 3 chương trình lớn gồm: Chương trình 02-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016- 2020”; Chương trình cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở; Chương trình cho vay giải quyết việc làm đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Trong đó, đến ngày 30/6/2019, dư nợ cho vay Chương trình 02-CTr/TU tại huyện đạt 50 tỷ đồng, với 1.402 lao động thuộc các hộ gia đình vay để phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; dư nợ cho vay thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giải quyết việc làm đạt 63,5 tỷ đồng, với 1.987 hộ gia đình vay. Ngoài ra, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã chỉ đạo, tạo điều kiện về bố trí vị trí treo các chính sách, nội dung công khai, bố trí địa điểm giao dịch, đảm bảo an toàn cho các phiên giao dịch vào ngày cố định hàng tháng trong khuôn viên trụ sở UBND cấp xã; chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội gắn với các chương trình khuyến nông, khuyến ngư, chuyển giao khoa học kỹ thuật...nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng vốn. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả phương thức ủy thác qua các tổ chức chính trị- xã hội. Đến ngày 30/6/2019, có 4 tổ chức chính trị- xã hội nhận ủy thác một số nội dung công việc trong quá trình thực hiện nghiệp vụ tín dụng chính sách, với tổng dư nợ cho vay là 339 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 98,9% trên tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đang triển khai trên địa bàn huyện; trong đó, Hội Phụ nữ quản lý 143,2 tỷ đồng, chiếm 42,2% dư nợ ủy thác; Hội Nông dân quản lý 133,5 tỷ đồng, chiếm 39,4%; Hội Cựu chiến binh quản lý 49,7 tỷ đồng, chiếm 14,7% và Đoàn Thanh niên quản lý 12,6 tỷ đồng, chiếm 3,7% dư nợ ủy thác. Để triển khai hiệu quả phương thức cho vay ủy thác, Ngân hàng CSXH đã thường xuyên phối hợp với các tổ chức chính trị- xã hội quan tâm xây dựng, củng cố và kiện toàn 314 tổ tiết kiệm và vay vốn. Các tổ hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tương trợ, giúp đỡ nhau trong sản xuất và đời sống; cam kết sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ, trả lãi đúng hạn. 
Mô hình phát triển kinh tế từ nguồn vốn tín dụng chính sách
 
Bên cạnh đó, UBND huyện, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện thường xuyên chỉ đạo Ngân hàng CSXH phối hợp với cấp ủy, chính quyền cơ sở, tổ chức chính trị- xã hội các cấp tập trung thực hiện các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách; chú trọng tới việc chấp hành các thủ tục, quy trình nghiệp vụ; tăng cường kiểm tra, giám sát và đôn đốc thu hồi nợ quá hạn. Đồng thời để nâng cao chất lượng tín dụng, hạn chế nợ xấu, UBND huyện Thạch Thất đã ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo thu nợ tín dụng để chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai công tác thu hồi nợ tín dụng trên địa bàn; có văn bản chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn phối hợp, hỗ trợ các ngân hàng xử lý nợ xấu. Riêng đối với tín dụng chính sách, các địa bàn có nợ xấu cao phải thành lập Tổ thu nợ cấp xã để chỉ đạo các cơ quan chức năng tham gia hỗ trợ trong việc xử lý, đôn đốc thu hồi các khoản nợ quá hạn. Do đó, trong 5 năm qua, chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn huyện không ngừng được củng cố, nâng cao. Nợ quá hạn toàn huyện đến ngày 30/6/2019 là 293 triệu đồng, giảm 532 triệu đồng so với cuối năm 2014; nợ khoanh là 86 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,025% trên tổng dư nợ, giảm 458 triệu đồng so với cuối năm 2014. 
Nhờ triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị của Ban Bí thư, của Thành ủy Hà Nội và Huyện ủy Thạch Thất về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, trong 5 năm qua, trên địa bàn huyện có gần 30 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn Ngân hàng CSXH thông qua 10 chương trình tín dụng chính sách. Trong đó, có 10.379 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; góp phần giúp 2.149 hộ thoát khỏi ngưỡng nghèo; cho 7.377 lượt khách hàng vay vốn để tự tạo việc làm; giúp 2.764 lượt học sinh sinh viên được vay vốn học tập; cho vay xây mới và cải tạo gần 9.000 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn...
Có thể khẳng định, các chương trình tín dụng chính sách giải ngân qua Ngân hàng CSXH huyện đã góp phần quan trọng trong sự phát triển kinh tế- xã hội của huyện, là công cụ, giải pháp đắc lực trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, giải quyết hiệu quả các vấn đề an sinh- xã hội và đẩy lùi tình trạng cho vay nặng lãi, tín dụng đen trên địa bàn huyện./.

 

 

Thu Thủy

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C