Chính trị

Công tác tổ chức - xây dựng Đảng năm 2018 : Nhiều kết quả tích cực

(08:11:00 29/10/2018) Những năm qua, Đảng bộ huyện Thạch Thất luôn chú trọng công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, xem đây là nhiệm vụ then chốt để nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Hàng năm, để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Ban Thường vụ Huyện uỷ luôn quan tâm, chỉ đạo các cấp uỷ tiến hành nghiêm túc việc kiểm tra, đánh giá đúng thực trạng chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên. Qua đó đề ra những chủ trương, giải pháp lãnh đạo phù hợp, tập trung vào việc củng cố các cơ sở yếu kém, quan tâm phát triển tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên ở những cơ sở có ít đảng viên. Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn từng loại hình tổ chức cơ sở Đảng thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, đổi mới phương thức lãnh đạo thông qua việc xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc, chế độ sinh hoạt Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, gắn với tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".
Với phương- cách chỉ đạo sáng tạo, quyết liệt, các mặt công tác xây dựng Đảng đã đạt được nhiều kết quả. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có nhiều chuyển biến tích cực, đã có sự chủ động triển khai các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Công tác tổ chức xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ được triển khai quyết liệt; thực hiện tốt công tác rà soát, bổ sung, đánh giá, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp bảo đảm chất lượng, đúng quy trình.
Trong 9 tháng đầu năm 2018, Ban Tổ chức Huyện ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục thực hiện và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Kế hoạch của Thành ủy về công tác tổ chức cán bộ. Thực hiện Nghị quyết số 09 của Thành ủy đã tham mưu thành lập được 3 tổ chức Đảng và 13 tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Đồng thời Ban Tổ chức Huyện ủy đã tham mưu thực hiện quy trình về công tác cán bộ theo phân cấp đảm bảo đúng quy trình, quy định.
Bên cạnh đó, công tác phát triển đảng viên cũng luôn được Đảng bộ huyện quan tâm. Trong 9 tháng đầu năm, toàn huyện đã kết nạp được 134 đảng viên mới, đạt 53,6% kế hoạch năm. Các đơn vị làm tốt công tác kết nạp đảng viên như: Trường THPT Phùng Khắc Khoan, Bệnh viện Đa khoa huyện đạt 150%; xã Tiến Xuân đạt 130%; các đơn vị đạt 100% gồm Cẩm Yên, Quân sự, trường THPT Thạch Thất, Chi cục Thi hành án Dân sự, Trung tâm Y tế huyện.
Hội nghị giao ban công tác tổ chức- xây dựng Đảng 
 
Sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên và nghiêm túc của Đảng bộ huyện trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên thời gian qua đã giúp các cấp uỷ nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng trong tình hình mới. Từ đó, phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở và tạo được niềm tin của Đảng đối với nhân dân. Công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng được tăng cường, việc tự phê bình và phê bình trong mỗi cấp uỷ và đảng viên luôn được thực hiện nghiêm túc. Chất lượng sinh hoạt và sức chiến đấu của tổ chức Đảng từng bước được nâng cao, qua đó tăng cường trình độ lãnh đạo của các tổ chức cơ sở Đảng, bồi dưỡng ý thức kỷ luật và phẩm chất đạo đức cho đội ngũ đảng viên.
Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới Đảng bộ huyện Thạch Thất tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng ở địa phương, gắn với thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2018, theo đúng tinh thần Nghị quyết của Đảng bộ huyện đã đề ra./.

 

DTT

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C