An ninh quốc phòng

Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019

(10:31:00 15/11/2018) Tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ là một nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quân sự, quốc phòng hằng năm của các địa phương. Nhận thức sâu sắc điều đó, nên mặc dù đứng trước không ít khó khăn, như: thể lực công dân trong độ tuổi nhập ngũ có nơi còn hạn chế, trong khi tiêu chuẩn tuyển chọn ngày càng cao,… nhưng Huyện Thạch Thất đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành công tác tuyển quân bằng nhiều biện pháp thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc thù địa phương, hoàn thành chỉ tiêu được giao, đảm bảo đúng Luật Nghĩa vụ Quân sự, dân chủ, công khai, công bằng; chất lượng công dân nhập ngũ ngày càng cao...

Phát huy kết quả đạt được, huyện đã đề ra phương hướng, biện pháp thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019: Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, thực hiện tốt cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan quân sự và các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân và các văn bản hướng dẫn của cấp trên. Với phương châm “tuyển người nào, chắc người đó”  Ban Chỉ huy Quân sự huyện chỉ đạo tăng cường cán bộ bám cơ sở, tham mưu cho địa phương và chủ trì tổ chức các lớp tập huấn nhằm thống nhất về chủ trương, nội dung hướng dẫn, quy trình tuyển quân và rút kinh nghiệm công tác tuyển quân của năm trước. Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các cấp, nhất là cấp xã, phường, thị trấn được chú trọng kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động, phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên theo dõi, chỉ đạo công tác tuyển quân đến từng cơ sở. Các địa phương coi trọng, phát huy tốt vai trò của đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn dân cư, trưởng khu phố trong thực hiện công tác này. 
 
Thực hiện các bước trong quy trình tuyển quân, Hội đồng NVQS huyện đã yêu cầu Hội đồng NVQS các xã, thị trấn tập trung tổ chức, quán triệt, triển khai cho ban Công an, tư pháp, quân sự xã và các thôn dân cư rà soát, phúc tra nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Làm tốt công tác khám sơ tuyển sức khỏe NVQS đảm bảo chất lượng. Sau đó Huyên sẽ thành lập 1 Hội đồng NVQS khám sức khỏe, nòng cốt là đội ngũ y, bác sỹ của Bệnh viên đa khoa huyện. Dự kiến địa điểm khám tại  Ban chỉ huy quân sự huyện. Căn cứ vào Quyết định của Chủ tịch UBND huyện và Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện, Hội đồng NVQS  các xã, thị trấn sẽ phát lệnh điều động khám cho công dân trước 15 ngày theo đúng luật. Kết thúc khám sức khỏe NVQS, Ban chỉ huy quân sự các xã, thị trấn hoàn thiện hồ sơ của công dân đủ điều kiện nhập ngũ báo cáo Ban chỉ huy quân sự huyện theo quy định.
 
 
Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu các ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện các khâu, các bước trong quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự... phấn đấu đạt mục tiêu: đủ số lượng, nâng cao chất lượng, đúng quy định, an toàn, tiết kiệm.
 

DTT

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C