Chính trị

Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Tân Xã lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

(20:32:00 18/05/2020) Trong 2 ngày 15 và 16/5/2020, Đảng bộ xã Tân Xã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Tân Xã lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự và chỉ đạo Đại hội, có đồng chí Nguyễn Hồng Nhật - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Tổ công tác của Huyện ủy và 156 Đảng viên tiêu biểu của Đảng bộ xã đã về dự.
Ban chấp hành Đảng bộ huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội
 
Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân xã Tân Xã đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; sự phối hợp giữa các cơ quan của huyện; sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong xã tiếp tục phát huy truyền thống quê hương văn hóa - anh hùng, sức mạnh Đại đoàn kết dân tộc, chú trọng đổi mới phương thức làm việc, quan tâm chỉ đạo sát sao, quyết liệt, tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 24 đề ra. Kinh tế tiếp tục phát triển khá, tổng giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt 426,16 tỷ đồng; tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 16,2% (mục tiêu Đại hội là 16%). Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 69 triệu đồng/ người/ năm.
Toàn cảnh Đại hội
 
Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Trong lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ đã quan tâm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh. Số lượng doanh nghiệp, hộ sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ tăng nhanh; đến nay đã có 331 doanh nghiệp thu hút nhiều lao động trong và ngoài xã, góp phần tích cực trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương. 
Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, môi trường, giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả; cơ sở hạ tầng kỹ thuật được đầu tư nâng cấp. Sự nghiệp văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư, phong trào xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, gắn bó tình làng, nghĩa xóm, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc trang và mừng thọ có nhiều tiến bộ. 4/4 thôn được công nhận và giữ vững danh hiệu văn hóa; trên 90% hộ gia đình văn hóa. Cả 3 trường học đều đạt chuẩn quốc gia, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,21%; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao. 
Đại hội biểu quyết thông qua đề án nhân sự
 
Trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, Đảng bộ xã Tân Xã đã chỉ đạo nâng cao chất lượng việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; các Chương trình, Đề án của Thành ủy, Huyện ủy, UBND huyện; làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng dư luận, tạo  sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã đổi mới về phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”; thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Chất lượng hoạt động, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của HĐND, UBND xã được nâng lên; cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch của Trung ương, Thành phố và Huyện. Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua của Đảng bộ đã làm cho bộ mặt và diện mạo của xã ngày càng phát triển đúng định hướng. 
Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Tân Xã đề ra 13 chỉ tiêu chính; 5 nhiệm vụ trọng tâm; 2 khâu đột phá và 9 nhóm niệm vụ, giải pháp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhằm thực hiện tốt mục tiêu xây dựng quê hương Tân Xã ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại.
Đ/c Nguyễn Mạnh Hồng - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
 
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực và kết quả mà Đảng bộ xã Tân Xã đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị Đảng bộ xã Tân Xã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển thương mại - dịch vụ; tiểu thủ công nghiệp. Chỉ đạo phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực nhất là thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, đất đai, môi trường, trật tự xây dựng, trật tự an toàn giao thông. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển văn hóa - xã hội, chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục, đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xã hội hóa giáo dục. Lãnh đạo, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với cải cách hành chính, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Tiếp tục tập trung xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị vững mạnh. Trong đó, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết TW4 khóa 12 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung củng cố, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng về công tác dân vận trong tình hình mới, coi trọng công tác dân vận chính quyền; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Dân vận khéo”…
Đ/c Nguyễn Đình Tùng -  Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020- 2025 phát biểu tại Đại hội
 
Ban chấp hành Đảng bộ xã Tân Xã nhiệm kỳ 2020- 2025 ra mắt Đại hội
 
Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội Đảng bộ xã Tân Xã đã bầu 11 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Đình Tùng - tái cử giữ chức Bí thư Đảng ủy xã; đồng chí Lê Đức Thắng - giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng đã bầu 5 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Thạch Thất lần thứ 24 sắp tới./.

 

Hoa Phượng

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C