Chính trị

Đại hội Mặt trận tổ quốc thị trấn Liên Quan, nhiệm kỳ 2019 - 2024

(08:43:00 09/01/2019) Trong 02 ngày 04 và 05/01/2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Liên Quan tổ chức Đại hội Đại biểu, nhiệm kỳ 2019- 2024. Dự Đại hội, có đồng chí Đỗ Thị Bích- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy- Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Thạch Thất.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam thị trấn Liên Quan nhiệm kỳ 2013 - 2018, trong 5 năm qua, Ủy ban MTTQ, các tổ chức thành viên và Ban công tác Mặt trận các thôn dân cư trên địa bàn Thị trấn thường xuyên coi trọng công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần sáng tạo, triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Phong trào xây dựng thôn văn hóa, gia đình văn hóa được nâng cao về chất lượng. Có 6/7 thôn và 92% số hộ đạt danh hiệu văn hóa. Phong trào xây dựng đô thị văn minh được quan tâm và triển khai có hiệu quả. Nhân dân đã tự nguyện đóng góp trên 6 tỷ đồng, tham gia 14.216 ngày công để xây dựng 1 công trình tâm linh; 24km đường giao thông nông thôn và nhiều công trình phúc lợi khác. Bên cạnh đó, các cuộc vận động ủng hộ quỹ “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được triển khai lồng ghép với việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ MTTQ thường xuyên được củng cố, kiện toàn có chất lượng và đáp ứng yêu cầu. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên đã góp phần trong việc xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. Với kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Thị trấn luôn được MTTQ huyện đánh giá là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 
Toàn cảnh Đại hội
 
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đỗ Thị Bích- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy- Chủ tịch UBMTTQ huyện đã ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Uỷ ban MTTQ thị trấn Liên Quan đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời chỉ đạo một số nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới như: Tập trung triển khai hoạt động của MTTQ phải gắn với các nhiệm vụ chính trị ở địa phương; tập trung phát huy dân chủ, phát huy sáng kiến, đề xuất của nhân dân và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân để hoàn thành các mục tiêu kinh tế- xã hội, an ninh- quốc phòng, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động với những việc làm thiết thực, mô hình mới, sáng tạo, phù hợp; thực hiện thường xuyên các hoạt động tương trợ, giúp nhau xóa đói giảm nghèo; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và mừng thọ; tăng cường các hoạt động giám sát, phản biện xã hội; thực hiện tốt chương trình hành động của Đại hội, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu Đại hội đề ra. 
 
Đại hội đã hiệp thương cử ra 33 ông bà tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Liên Quan, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ông Nguyễn Văn Tuấn được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Thị trấn nhiệm kỳ mới. Đại hội cũng đã hiệp thương cử 6 đại biểu chính thức dự Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Thạch Thất, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Nhân dịp này, UBND thị trấn khen thưởng 7 tập thể và 12 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận, nhiệm kỳ 2013- 2018./.

 

Thu Thủy

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C