Chính trị

Đại hội Mặt trận tổ quốc xã Canh Nậu nhiệm kỳ 2019 - 2024

(09:32:00 03/01/2019) Trong 02 ngày 28 và 29/12/2018, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Canh Nậu tổ chức Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ 2019- 2024. Dự Đại hội, có đồng chí Nguyễn Hồng Nhật- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Tổ đại biểu HĐND huyện đơn vị bầu cử số 3; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành của huyện; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy- HĐND- UBND, UB MTTQ xã; các đồng chí nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã qua các thời kỳ; trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể chính trị- xã hội, cán bộ, công chức xã; các đơn vị, doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn; các đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng thôn dân cư và 86 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã.

 
 
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam xã Canh Nậu nhiệm kỳ 2014 - 2019, trong 5 năm qua, Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên xã Canh Nậu đã tăng cường đoàn kết, tổ chức thực hiện thắng lợi chương trình phối hợp thống nhất hành động hàng năm, đảm bảo hoạt động MTTQ trên địa bàn xã đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được đẩy mạnh, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, giúp nhau phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.
Đ/c Nguyễn Đức Quyết- Chủ tịch UB MTTQ xã Canh Nậu phát biểu tại hội nghị
 
Trong 5 năm qua, nhân dân đã đóng góp trên 11,5 tỷ đồng và trên 500 ngày công để xây dựng các công trình hạ tầng, nhà văn hóa, bê tông hóa các trục đường giao thông liên thôn, các ngõ xóm trên địa bàn xã. Đã cùng với cấp trên hỗ trợ xây, sửa 3 ngôi nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo với tổng số tiền 160 triệu đồng. Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, khu dân cư văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và mừng thọ. Toàn xã có 5/7 cơ quan, đơn vị và 6/11 thôn đạt danh hiệu văn hóa. Tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đều tăng, đầu nhiệm kỳ đạt 86%, đến cuối nhiệm kỳ đạt 90,6%. Tỷ lệ số ca hỏa táng cũng tăng hàng năm, năm 2014 đạt 12,5% đến năm 2018 tăng lên 70%. Đồng thời Ủy ban MTTQ xã cũng tích cực đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Trong 5 năm qua, Ủy ban MTTQ xã Canh Nậu luôn được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đánh giá là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 
Đ/c Nguyễn Thị Lung- Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
 
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Lung- Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện đã ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Uỷ ban MTTQ xã Canh Nậu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời chỉ đạo một số nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới như: Cần tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở và hiệu quả hoạt động theo hướng tập trung về cơ sở; đa dạng hóa các hình thức tập hợp và phát huy tối đa mọi nguồn lực trong các tầng lớp nhân dân. Phát huy hơn nữa vai trò, vị trí trong việc tham mưu cho cấp ủy, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức thành viên tiếp tục củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết, phát huy dân chủ, tăng cường sự đồng thuận xã hội. Bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và động viên các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động với những việc làm thiết thực, hiệu quả. Duy trì, phát huy hiệu quả các mô hình tự quản. Tăng cường các hoạt động giám sát, phản biện xã hội góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra.
 
Đại hội đã hiệp thương cử ra 35 ông, bà tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Canh Nậu, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ông Nguyễn Đức Quyết được tái cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã nhiệm kỳ mới. Đại hội cũng đã hiệp thương cử 7 đại biểu chính thức dự Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Thạch Thất, nhiệm kỳ 2019 - 2024./.

 

Thu Thủy

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C