Chính trị

Đại hội MTTQ xã Bình Yên, nhiệm kỳ 2019 - 2024

(16:24:00 08/01/2019) Trong 2 ngày 4,5/1/2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Yên tổ chức Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2013 - 2018, MTTQ và các tổ chức thành viên xã Bình Yên đã thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động đã đề ra. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" giai đoạn 2014 -2015, nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Kết quả, nhân dân trong xã đã đóng góp trên 10 tỷ đồng, tham gia trên 18 nghìn ngày công, hiến gần 3 nghìn m2 đất,  ủng hộ các loại vật liệu trị giá 600 triệu đồng để xây dựng 81 công trình nông thôn mới. Chất lượng phong trào xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa được nâng cao, 9/9 thôn được công nhận và giữ vững danh hiệu làng văn hóa; hàng năm có trên 90% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa.
Toàn cảnh hội nghị
 
MTTQ đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể vận động nhân dân ủng hộ xây dựng các loại Quỹ nhân đạo, từ thiện. Trong 5 năm qua, xã đã vận động được trên trên 300 triệu đồng tiền Quỹ các loại. Trong đó, Quỹ vì người nghèo xã đạt 160 triệu đồng, giúp đỡ 735 ngày công, tặng 223 xuất quà trị giá gần 100 triệu đồng hỗ trợ người nghèo. Hỗ trợ xây, sửa 9 ngôi nhà Đại đoàn kết với số tiền trên 70 triệu đồng. Đề nghị MTTQ huyện và các đoàn thể huyện hỗ trợ 50 xuất quà trị giá 28 triệu đồng; hỗ trợ xây, sửa 7 ngôi nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ hội viên đặc biệt khó khăn với số tiền 145 triệu đồng; tặng 6 con bò giống sinh sản với tổng trị giá 108 triệu đồng. Bên cạnh đó, MTTQ xã Bình Yên đã tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội. Từ những kết quả đó đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân trên địa bàn.
 
Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đánh giá những mặt đạt được và những hạn chế trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề ra chương trình hành động, các mục tiêu, giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội, nhiệm kỳ 2019-2024.
Đại hội đã hiệp thương cử ra 35 ông bà tham gia Ủy ban MTTQ xã Bình Yên, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ông Phạm Ngọc Họa tiếp tục tái cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đại hội đã cử 7 đại biểu dự Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Thạch Thất, nhiệm kỳ 2019 - 2024./.

 

Vũ Vân

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C