Xã hội

Đảm bảo an toàn và các điều kiện tổ chức dạy học ứng phó với diễn biến dịch Covid-19 năm học 2021 - 2022

(08:18:00 19/09/2021) Hiện nay dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp và ảnh hưởng nặng nề tới nhiều mặt đời sống kinh tế-xã hội, trong đó có ngành Giáo dục. Để đảm bảo “mục tiêu kép” vừa đảm bảo phòng dịch, vừa đảm bảo công tác dạy và học. Ngày 17/9/2021, UBND huyện Thạch Thất ban hành văn bản số 1873 về việc đảm bảo an toàn và các điều kiện tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Thạch Thất đảm bảo an toàn và các điều kiện tổ chức dạy học ứng phó với diễn biến dịch Covid-19 năm học 2021 - 2022
 
UBND huyện yêu cầu Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện hướng dẫn, chỉ đạo các trường Tiểu học, THCS tổ chức dạy học trực tuyến theo chỉ đạo của Sở Giáo dục & Đào tạo; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập trực tuyến của học sinh. Làm tốt công tác tuyên truyền tới cha, mẹ học sinh, hướng dẫn học sinh cách sử dụng các thiết bị điện, điện tử an toàn. Rà soát, tổng hợp những trường hợp học sinh có hoàn cảnh khó khăn chưa có thiết bị phục vụ cho việc học trực tuyến, tham mưu báo cáo UBND huyện giải pháp hỗ trợ, bảo đảm 100% học sinh đủ điều kiện học trực tuyến.
Công ty Điện lực Thạch Thất duy trì nguồn điện ổn định, đảm bảo phục vụ tốt việc dạy và học trực tuyến. Trung tâm Viễn thông Thạch Thất duy trì hệ thống internet; hỗ trợ các trường học và nhân dân trong huyện lắp đặt, kết nối mạng internet đảm bảo cho tất cả học sinh trong huyện đều tham gia học trực tuyến theo thời khóa biểu của các nhà trường.
UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm chỉ đạo các ngành, đoàn thể địa phương phối hợp với các nhà trường đẩy mạnh thông tin tuyên truyền trong nhân dân về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và chủ trương dạy học trực tuyến qua internet trong thời gian học sinh không đến trường để phòng, chống dịch bệnh; Tuyên truyền, vận động cha, mẹ học sinh quản lý học sinh học trực tuyến qua internet theo khung giờ, thời khóa biểu của các trường. Rà soát, nắm bắt, vận động, hỗ trợ gia đình học sinh trên địa bàn lắp đặt đường truyền kết nối mạng internet, wife; vận động, hỗ trợ thiết bị cho những học sinh khó khăn không có thiết bị để học trực tuyến,
Các trường Tiểu học, THCS, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên huyện chủ động xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT đảm bảo nội dung, chương trình giáo dục phổ thông hiện hành đối với tất cả các khối lớp học; phối hợp với gia đình học sinh có biện pháp quản lý việc học của học sinh khi học trực tuyến, đúng thời gian, đủ thời lượng yêu cầu. Tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập trực tuyến đảm bảo chất lượng, công bằng, khách quan, trung thực.
UBND huyện yêu cầu Hiệu trưởng các nhà trường quản lý chặt chẽ thời gian, kế hoạch dạy học của từng giáo viên trong giai đoạn tổ chức dạy học trực tuyến theo quy định. Tăng cường kiểm tra về thời gian, nội dung, chất lượng các bài giảng trực tuyến của từng giáo viên trong trường. Chú trọng rà soát, chỉnh trang cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19; chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để ngay sau khi học sinh trở lại trường, các hoạt động dạy học được tiến hành bình thường, đảm bảo chất lượng./.

 

Thảo Linh

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C