Xã hội

Đảm bảo công tác y tế cho Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2022

(10:00:00 15/06/2022) Thực hiện Kế hoạch số 2480 ngày 03/6/2022 của Sở Y tế thành phố Hà Nội. Để đảm bảo công tác y tế cho Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 (diễn ra từ ngày 18/6/2022 đến ngày 20/6/2022) và Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia trên địa bàn huyện Thạch Thất (diễn ra từ ngày 07/7/2022 đến ngày 08/7/2022). Ngày 14/6/2022, UBND huyện Thạch Thất đã ban hành Văn bản số 1035/UBND-YT.

Ảnh minh họa
 
UBND huyện yêu cầu Phòng Y tế huyện, Trung tâm Y tế huyện tham mưu cho UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác y tế, phòng chống dich bệnh cho Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2022 theo chỉ đạo của Sở Y tế và UBND Thành phố. 
Kiểm tra các cơ sở cung cấp thực phẩm cho các Hội đồng thi theo phân cấp quản lý. Xây dựng phương án đảm bảo an toàn phòng, chống dịch tại các điểm thi. Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trong ngành và báo cáo UBND huyện theo quy định.
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế đảm bảo an toàn phòng, chống dịch tại các điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 và Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia.
UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn tăng cường đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, công tác phòng, chống dịch và vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn, đặc biệt tại các điểm thi. Phối hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện kiểm tra công tác tổ chức thực hiện tại các điểm thi, kịp thời khắc phục khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện tốt nhất phục vụ thí sinh tham gia các kỳ thi./.

 

Thảo Linh

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C