Chính trị

Đảng bộ Cơ quan UBND huyện tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

(10:09:00 07/01/2019) Sáng ngày 05/1/2019, Đảng bộ Cơ quan UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Tổ chức quán triệt Nghị quyết TW 8 khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đến toàn bộ đảng viên trong Đảng bộ. Đồng chí Trần Đức Nguyên- Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện dự và chỉ đạo hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị
 
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2018, Đảng ủy Cơ quan UBND huyện đã làm tốt công tác quán triệt, triển khai thực hiện các Quy định, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Lãnh đạo các chi bộ, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị kịp thời tham mưu cho Thường trực HĐND, UBND huyện tiếp tục thực hiện có hiệu quả 5 Chương trình công tác của Huyện ủy, các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy, Nghị quyết của HĐND huyện, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của huyện năm 2018. Theo đó, tăng trưởng kinh tế đạt 15,1%. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và phát triển đảng viên được quan tâm chỉ đạo. Hoạt động kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, các chi ủy chi bộ được tăng cường. Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công tác Dân vận chính quyền, chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn và Đoàn thanh niên cơ quan được nâng lên.
 
 
Các tập thế, cá nhân được khen thưởng tại hội nghị
 
Kết quả đánh giá, xếp loại chi bộ đảng và đảng viên có 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 4 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 22%, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 74,2%. Đảng bộ được Ban Thường vụ Huyện ủy khen thưởng Đảng bộ có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2018.
Cùng với đánh giá những kết quả đạt được trong năm 2018, hội nghị đã tập trung thảo luận làm rõ những hạn chế, nguyên nhân và đề ra các giải pháp cụ thể thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2019.
Ghi nhận những tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018, Đảng ủy cơ quan UBND huyện đã khen thưởng 18 tập thể và 50 cá nhân tại hội nghị.
Đ/c Trần Đức Nguyên- Phó Bí thư- Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Đức Nguyên- Phó Bí thư- Chủ tịch UBND huyện đã đánh giá cao những kết quả Đảng bộ cơ quan UBND huyện đạt được trong năm 2018. Đồng chí mong muốn năm 2019, Đảng bộ tiếp tục đoàn kết, khắc phục tồn tại, nắm chắc chủ trương, Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị đối với nhiệm vụ cụ thể năm 2019. Trên cơ sở đó làm tốt công tác tham mưu cho Huyện ủy- HĐND- UBND huyện, cụ thể hóa vào thực tiễn thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, chi bộ, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2019. Làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, học tập Nghị quyết. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, nêu cao vai trò gương mẫu của đảng viên, làm tốt công tác phê bình và tự phê bình. Quan tâm làm tốt công tác phát triển đảng viên. Tích cực quan tâm tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Phấn đấu đến cuối năm 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ và 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên./.

 

Vũ Vân

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C