Chính trị

Đảng bộ huyện Thạch Thất: 77 năm - Một chặng đường vẻ vang (15/6/1945-15/6/2022)

(08:30:00 15/06/2022) Trong suốt bề dày lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, Nhân dân Thạch Thất luôn sát cánh cùng Nhân dân cả nước đấu tranh kiên cường, bất khuất chống thiên tai và giặc ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Sau khi Đảng cộng sản Việt Nam ra đời, dưới sự lãnh đạo của Đảng; sự chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy Sơn Tây, Tỉnh ủy Hà Tây, nay là Thành ủy Hà Nội, ngày 15/6/1945 chi bộ Đảng cộng sản Đông Dương huyện Thạch Thất được thành lập. Sự ra đời của chi bộ Đảng có ý nghĩa hết sức quan trọng và quyết định mọi thắng lợi của phong trào cách mạng trên địa bàn huyện.

 
Vừa mới ra đời, Chi bộ đã lãnh đạo phong trào cách mạng, chuẩn bị tổng khởi nghĩa và giành chính quyền về tay nhân dân trong cách mạng tháng 8/1945; đồng thời củng cố và bảo vệ chính quyền nhân dân, xây dựng lực lượng chuẩn bị kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.
9 năm kháng chiến (1946 - 1954) là thời kỳ vô cùng khó khăn, ác liệt. Trên địa bàn Huyện, địch chiếm đóng, xây dựng hệ thống đồn bốt, ngày đêm chúng đưa quân đi càn quét, bắt bớ, bắn giết cán bộ, đảng viên, tra tấn và khủng bố nhân dân. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Huyện uỷ, cán bộ, đảng viên, nhân dân trong huyện đã đoàn kết, không sợ hy sinh gian khổ “bám đất, bám dân” để xây dựng cơ sở, đẩy mạnh đấu tranh cách mạng, chiến đấu ngoan cường và giành nhiều thắng lợi to lớn, tiến lên giải phóng quê hương vào ngày 13/7/1954. 
21 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975) cùng với cả nước, Đảng bộ và nhân dân trong huyện tiếp tục bước vào cuộc chiến đấu mới, thi đua tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hậu phương vững chắc, chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam cùng quân, dân cả nước đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. 
Bước vào thời kỳ đổi mới, mặc dù có rất nhiều khó khăn, song Đảng bộ, quân và dân toàn huyện đã nỗ lực phấn đấu, vươn lên thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, nhiều thành tựu mang tính đột phá, nổi bật như: Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn (2010 đến 2020) đạt 14,92%, các chỉ tiêu pháp lệnh đều đạt và vượt kế hoạch thành phố giao. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, Công nghiệp- TTCN- XDCB chiếm 70,2%; Dịch vụ 23,2%; Nông, lâm, thủy sản 6,6%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 70 triệu đồng/người/năm. Ngày 30/3/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 491/QĐ-TTg về việc công nhận huyện Thạch Thất đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.
 
77 năm - một chặng đường vẻ vang, Đảng bộ huyện Thạch Thất đã trải qua 24 kỳ Đại hội. Mỗi kỳ Đại hội là một mốc lịch sử quan trọng ghi nhận, đánh dấu những thắng lợi, thành tựu của huyện. Mới đây nhất, tại Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV diễn ra vào tháng 7 năm 2020 đã đề ra mục tiêu tổng quát: đến năm 2025, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Huyện có tốc độ tăng trưởng cao hơn bình quân tốc độ tăng trưởng của Thành phố; phát triển kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ - công nghiệp, giảm tỷ trọng nông nghiệp; có thu nhập bình quân đầu người đạt 120 triệu đồng/năm; thương hiệu và giá trị sản phẩm công nghiệp được nâng cao, huyện cơ bản trở thành huyện công nghiệp kỹ thuật cao. Định hướng đến năm 2030, có thu nhập bình quân đầu người đạt 210 triệu đồng/năm; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện; khớp nối đồng bộ, hiện đại, bền vững hạ tầng kỹ thuật và các hoạt động kinh tế - xã hội giữa các xã với khu vực đô thị vệ tinh Hòa Lạc, Huyện cơ bản trở thành đô thị xanh. 
Để Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống, biến thành hành động cụ thể, thiết thực; ngay sau Đại hội, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo cụ thể hóa 05 nhiệm vụ trọng tâm, 03 khâu đột phá, 18 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội để ban hành 07 Chương trình công tác và 22 quy định, đề án, nghị quyết chuyên đề tổ chức thực hiện toàn diện trên các lĩnh vực, bảo đảm sự lãnh lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm và đạt nhiều kết quả nổi bật: tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 15,1%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, đến nay, Công nghiệp, xây dựng chiếm tỷ trọng 69,2%; Thương mại, dịch vụ 24,7%; Nông, lâm nghiệp, thủy sản 6,1%. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn lần đầu tiên vượt trên 1.000 tỷ đồng, năm 2021 đạt 1.420 tỷ đồng, bằng 138% dự toán (6 tháng đầu năm 2022 đạt trên 615 tỷ đồng bằng 63% dự toán). Công tác quy hoạch, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực có chuyển biến rõ rệt. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được quan tâm, chú trọng và đạt nhiều kết quả.
Với những chiến công và thành tựu đạt được, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thạch Thất vinh dự được ba lần đón các đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thăm và làm việc. Nhân dân và Lực lượng vũ trang huyện Thạch Thất và 11 xã được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu “Đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”; Đảng, Nhà nước đã tặng thưởng các tập thể, cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trong Huyện 20.189 Huân chương, Huy chương các loại; 7.391 Bảng gia đình vẻ vang, Bảng vàng danh dự. 
 Ban chấp hành Đảng bộ huyện Thạch Thất khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020- 2025
 
Chặng đường lịch sử cách mạng hào hùng chói lọi, sự cống hiến và xây dựng của Đảng bộ và Nhân dân Thạch Thất trong suốt 77 năm qua là những bài học kinh nghiệm quý báu về sự lãnh đạo của Đảng bộ, sự rèn luyện, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong huyện, để thế hệ trẻ ngày nay trân trọng, giữ gìn và kế thừa những thành quả đã đạt được, tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, phát huy những lợi thế đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của huyện, xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, đưa Thạch Thất trở thành vùng kinh tế phát triển năng động của thành phố Hà Nội, đáp ứng với yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và sự mong đợi của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong huyện./.

 

Vũ Vân - Thảo Linh

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C