Chính trị

Đảng bộ huyện Thạch Thất sẵn sàng các điều kiện tổ chức Đại hội Đảng các cấp

(09:52:00 20/02/2020) Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 155-KH/TU của Thành ủy Hà Nội, Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Thất đã xây dựng các Kế hoạch để chỉ đạo thực hiện, sẵn sàng các điều kiện cho Đại hội Đảng các cấp.

 
Đảng bộ huyện Thạch Thất có 47 tổ chức cơ sở Đảng, gồm 35 Đảng bộ và 12 Chi bộ cơ sở, với tổng số 8.485 đảng viên. Toàn Đảng bộ huyện có 22/47 tổ chức cơ sở Đảng tiến hành Đại hội đại biểu; 25/47 tổ chức cơ sở Đảng tiến hành Đại hội đảng viên; 6 Đảng bộ dự kiến bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy tại Đại hội. Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 155-KH/TU của Thành ủy Hà Nội, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng các Kế hoạch để chỉ đạo thực hiện, tổ chức 48 hội nghị quán triệt đến đội ngũ cán bộ, đảng viên. Huyện ủy cũng sớm thành lập 04 Tiểu ban tổ chức, phục vụ Đại hội và 6 Tổ công tác giúp Ban Thường vụ Huyện ủy hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Đại hội Đảng bộ, Chi bộ cơ sở; giao các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách các địa bàn thường xuyên nắm tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và hướng dẫn cơ sở tổ chức Đại hội, gắn với thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU và Chỉ thị 15-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Chủ động tổng kết các Chương trình công tác toàn khóa, phục vụ xây dựng văn kiện Đại hội. Đến nay, Huyện ủy Thạch Thất đã tổ chức các hội nghị góp ý vào Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện để tiếp thu và tiếp tục hoàn thiện dự thảo. Đối với cấp cơ sở, toàn bộ 47/47 Chi, Đảng bộ cơ sở và 421/421 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở đã xây dựng Dự thảo báo cáo và hoàn thành việc tổ chức lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân theo quy định. Công tác chuẩn bị nhân sự được triển khai nghiêm túc, đúng quy trình. Ban Thường vụ Huyện ủy đã hoàn thành phê duyệt toàn bộ các chức danh cấp ủy và cán bộ chủ chốt từ huyện đến các xã. Cơ sở vật chất phục vụ Đại hội được huyện và các xã chuẩn bị chu đáo; công tác chuẩn bị về trang trí khánh tiết, công tác tuyên truyền, cơ sở vật chất phục vụ Đại hội cũng đã được triển khai thực hiện.
Qua kiểm tra toàn bộ 23/23 xã, thị trấn đều đảm bảo điều kiện để tổ chức Đại hội. Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Thất đã lựa chọn Đảng bộ xã Yên Bình tiến hành Đại hội “điểm” trong tháng 3/2020, để tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm. Ngoài công tác chuẩn bị văn kiện và nhân sự cho Đại hội, thời gian này Đảng bộ huyện Thạch Thất đã và đang tập trung chỉ đạo việc tăng cường giám sát, kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kết luận và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp cùng với các xã, thị trấn nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kịp thời phát hiện và xử lý ngay những vấn đề mâu thuẫn, tranh chấp khiếu kiện từ cơ sở. Chỉ đạo định hướng công tác tuyên truyền theo hướng dẫn của Trung ương, Thành ủynh ủy và của Ban Thường vụ Huyện ủy; không để xảy ra các trường hợp lợi dụng để tuyên truyền quan điểm cá nhân, phát tán tài liệu có nội dung xấu.
Nhìn chung, công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở, tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện Thạch Thất lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã được triển khai nghiêm túc, đồng bộ và thuận lợi. Những vấn đề nảy sinh từ thực tế ở cơ sở đều được kịp thời giải quyết, xử lý, đảm bảo sự thống nhất cao trong quá trình chỉ đạo triển khai công tác; phấn đấu tổ chức thành công Đại hội Chi bộ, Đảng bộ cơ sở, tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện Thạch Thất lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020- 2025./.   

 

Thảo Linh (tổng hợp)

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C