Chính trị

Đảng ủy cơ quan Dân, Đảng Huyện ủy tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

(11:58:00 11/01/2021) Chiều ngày 08/01/2021, Đảng ủy cơ quan Dân, Đảng Huyện ủy tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Dự và chỉ đạo hội nghị, có đồng chí Phạm Quí Tiên- Thành ủy viên- Bí thư Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Hồng Nhật- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng- Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện.
Toàn cảnh hội nghị
 
Năm 2020, Đảng ủy cơ quan Dân, Đảng Huyện ủy luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời cụ thể hóa Nghị quyết chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc triển khai thực hiện một cách kịp thời. Cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ được quán triệt, học tập đầy đủ, kịp thời và gương mẫu thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19. Tham mưu, chỉ đạo thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, đảm bảo theo đúng yêu cầu của TW và Thành ủy. Đảng ủy tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng dân chủ, sâu sát, quyết liệt, lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, tạo được sự chuyển biến trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, được cán bộ, đảng viên đồng thuận, đánh giá cao. Lãnh đạo các chi bộ và toàn Đảng bộ nâng cao ý thức trách nhiệm, đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực, với thái độ thiếu trách nhiệm trong xây dựng Đảng bộ, từ đó tăng cường đoàn kết, thống nhất ý chí trong toàn Đảng bộ cơ quan. 
Thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức Đảng, đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, các Chi ủy chi bộ được tăng cường. Kết quả đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên cuối năm 2020, có 3/11 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 7 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ; có 98,5% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ có 15 đảng viên. Đảng bộ được Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.
 
Các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại hội nghị
 
Ghi nhận những tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020, Đảng ủy cơ quan Dân, Đảng Huyện ủy đã trao bằng công nhận và khen thưởng 3 chi bộ và 15 đảng viên.
Năm 2021, Đảng bộ cơ quan Dân, Đảng huyện ủy đề ra các chỉ tiêu cụ thể: 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động học tập, nghiên cứu các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 100% cán bộ, đảng viên viết bản cam kết thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% chi bộ, tổ chức đoàn thể trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; kết nạp được từ 01 đảng viên mới trở lên; Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Để đạt được mục tiêu đề ra, hội nghị đã tập trung thảo luận làm rõ những hạn chế, nguyên nhân, từ đó đề ra các giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ.
Đ/c Phạm Quí Tiên- Thành ủy viên- Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Quí Tiên- Thành ủy viên- Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận những kết quả Đảng bộ đạt được trong năm 2020. Đồng chí mong muốn năm 2021, Đảng bộ cơ quan Dân, Đảng Huyện ủy tiếp tục đoàn kết khắc phục tồn tại, yếu kém, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện nghiêm túc chủ đề năm 2021 của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và phát triển”. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ “kép” vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu KT- XH-ANQP. Tham mưu xây dựng, triển khai các Chương trình, Đề án của huyện. Triển khai thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tiếp tục chăm lo xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch- vững mạnh. Đổi mới phương thức lãnh đạo, cải cách lề lối làm việc, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công tác. Tăng cường công tác đấu tranh phê bình và tự phê bình.../.

 

Vũ Vân

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C