Chính trị

Đảng ủy thị trấn Liên Quan quán triệt Nghị quyết Trung ương 8- khóa 12

(09:16:00 10/01/2019) Ngày 09/01/2019, Đảng ủy thị trấn Liên Quan tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Gần 300 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành các tổ chức chính trị- xã hội của Thị trấn và đông đảo đảng viên trong Đảng bộ đã tham gia học tập.

Toàn cảnh hội nghị
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Thọ- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy truyền đạt những nội dung cơ bản đã được Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 thông qua gồm: Kết luận về tình hình kinh tế- xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018, Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019; Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Quy định số 08 ngày 25/10/2018 “Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”.  
Qua đó giúp các đại biểu nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi của hội nghị, từ đó tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả các Quy định, Nghị quyết và Kết luận của Trung ương./.

 

Thu Thủy

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C