Kinh tế

Đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu Lỗ Đòng- Bồ Cóc- xã Đại Đồng

(14:56:00 25/02/2021) Sáng ngày 25/02/2021, Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất huyện Thạch Thất phối hợp với Công ty Đấu giá hợp danh số 5 - Quốc gia tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu Lỗ Đòng- Bồ Cóc- xã Đại Đồng.

Dự phiên đấu giá có đồng chí Nguyễn Kim Loan- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện - Chủ tịch Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất huyện; các thành viên Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất huyện; đại diện lãnh đạo một số phòng, ngành chuyên môn có liên quan; đồng chí Chủ tịch UBND và công chức Địa chính xã Đại Đồng.
Toàn cảnh phiên đấu giá
 
Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid 19, trước khi vào phòng đấu giá, các đại biểu và khách hàng được sát khuẩn tay, đo thân nhiệt và yêu cầu đeo khẩu trang trong suốt quá trình diễn ra đấu giá. 
Đợt này, khu Lỗ Đòng có 26 thửa đất được đưa ra đấu giá, với tổng diện tích 3.956m2, có cùng giá khởi điểm là 7,7 triệu đồng/m2, bước giá là 200 nghìn đồng/m2. Với hình thức đấu giá từng thửa đất bằng bỏ phiếu kín trực tiếp một lần theo phương thức trả giá lên, mở kết quả công khai, kết quả trúng đấu giá là người trả giá cao nhất trong mỗi thửa đất. Kết quả trúng đấu giá cụ thể:
Thửa ONT- 01 có diện tích 198,8m2, có 16 hồ sơ tham gia đấu giá và giá trúng đấu giá là 16,5 triệu đồng/m2. 
Thửa ONT- 02 có diện tích 136,4m2, có 16 hồ sơ tham gia đấu giá và giá trúng đấu giá là 14,9 triệu đồng/m2.
Thửa ONT- 03 có diện tích 148,6m2, có 11 hồ sơ tham gia đấu giá và giá trúng đấu giá là 13,7 triệu đồng/m2.
Thửa ONT- 04 có diện tích 150,5m2, có 11 hồ sơ tham gia đấu giá và giá trúng đấu giá là 14,3 triệu đồng/m2.
Thửa ONT- 05 có diện tích 150,5m2, có 11 hồ sơ tham gia đấu giá và giá trúng đấu giá là 13,7 triệu đồng/m2.
Thửa ONT- 06 có diện tích 151,4m2, có 11 hồ sơ tham gia đấu giá và giá trúng đấu giá là 16,3 triệu đồng/m2.
Thửa ONT- 07 có diện tích 155,5m2, có 15 hồ sơ tham gia đấu giá và giá trúng đấu giá là 16,5 triệu đồng/m2.
Thửa ONT- 08 có diện tích 149,4m2, có 11 hồ sơ tham gia đấu giá và giá trúng đấu giá là 14,5 triệu đồng/m2.
Thửa ONT- 09 có diện tích 149,4m2, có 12 hồ sơ tham gia đấu giá và giá trúng đấu giá là 13,3 triệu đồng/m2.
Thửa ONT- 10 có diện tích 149,4m2, có 07 hồ sơ tham gia đấu giá và giá trúng đấu giá là 7,9 triệu đồng/m2.
Thửa ONT- 11 có diện tích 149,4m2, có 09 hồ sơ tham gia đấu giá và giá trúng đấu giá là 14,7 triệu đồng/m2.
Thửa ONT- 12 có diện tích 149,4m2, có 13 hồ sơ tham gia đấu giá và giá trúng đấu giá là 15,5 triệu đồng/m2.
Thửa ONT- 14 có diện tích 166,2m2, có 17 hồ sơ tham gia đấu giá và giá trúng đấu giá là 16,9 triệu đồng/m2.
Thửa ONT- 15 có diện tích 150m2, có 14 hồ sơ tham gia đấu giá và giá trúng đấu giá là 15,1 triệu đồng/m2.
Thửa ONT- 16 có diện tích 150m2, có 11 hồ sơ tham gia đấu giá và giá trúng đấu giá là 14,5 triệu đồng/m2.
Thửa ONT- 17 có diện tích 150m2, có 09 hồ sơ tham gia đấu giá và giá trúng đấu giá là 13,1 triệu đồng/m2.
Thửa ONT- 18 có diện tích 150m2, có 14 hồ sơ tham gia đấu giá và giá trúng đấu giá là 13,5 triệu đồng/m2.
Thửa ONT- 19 có diện tích 150m2, có 13 hồ sơ tham gia đấu giá và giá trúng đấu giá là 14,7 triệu đồng/m2. 
Thửa ONT- 20 có diện tích 135,2m2, có 14 hồ sơ tham gia đấu giá và giá trúng đấu giá là 17,1 triệu đồng/m2.
Thửa ONT- 21 có diện tích 140,5m2, có 23 hồ sơ tham gia đấu giá và giá trúng đấu giá là 18,1 triệu đồng/m2.
Thửa ONT- 22 có diện tích 150m2, có 28 hồ sơ tham gia đấu giá và giá trúng đấu giá là 15,1 triệu đồng/m2.
Thửa ONT- 23 có diện tích 150m2, có 14 hồ sơ tham gia đấu giá và giá trúng đấu giá là 14,5 triệu đồng/m2.
Thửa ONT- 24 có diện tích 150m2, có 12 hồ sơ tham gia đấu giá và giá trúng đấu giá là 15,5 triệu đồng/m2.
Thửa ONT- 25 có diện tích 150m2, có 10 hồ sơ tham gia đấu giá và giá trúng đấu giá là 15,5 triệu đồng/m2.
Thửa ONT- 26 có diện tích 150m2, có 17 hồ sơ tham gia đấu giá và giá trúng đấu giá là 15,5 triệu đồng/m2.
Thửa ONT- 27 có diện tích 174,7m2, có 25 hồ sơ tham gia đấu giá và giá trúng đấu giá là 17,5 triệu đồng/m2.
 
Hình thức đấu giá từng thửa đất bằng bỏ phiếu kín trực tiếp một lần 
 
Tổng số tiền thu được từ đấu giá thành công 26 thửa đất tại khu Lỗ Đòng- Bố Cóc- xã Đại Đồng là gần 59,2 tỷ đồng. 
Quá trình đấu giá diễn ra công khai, minh bạch và đúng luật định nên không xảy ra khiếu kiện, thắc mắc về kết quả trúng đấu giá./.

 

Thu Thủy

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C