Kinh tế

Đẩy mạnh cải cách hành chính, tuân thủ chính sách pháp luật Thuế của người nộp thuế

(09:03:00 25/05/2022) Trong những năm qua, Chi cục Thuế khu vực Thạch Thất- Quốc Oai đã triển khai hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính, cung cấp website điện tử để người nộp thuế thực hiện kê khai thuế điện tử, hoàn thuế điện tử, hóa đơn điện tử,…nhằm hiện đại hóa toàn diện công tác quản lý Thuế, tạo thuận lợi và giảm chi phí, thời gian thực hiện thủ tục hành chính cho doanh nghiệp và người dân, đảm bảo thu đúng, thu đủ vào ngân sách nhà nước; Thực hiện tốt tuyên ngôn của Ngành: “Minh bạch- Chuyên nghiệp- Liêm chính- Đối mới”.

 Sử dụng hóa đơn điện tử giúp tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp, cho xã hội.
 
Để nâng cao công tác quản lý Thuế và công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế trên địa bàn được hiệu quả, khai thác tốt nguồn thu ngân sách địa phương năm 2022. UBND huyện đề nghị Chi cục Thuế khu vực Thạch Thất- Quốc Oai phối hợp tốt với các cơ quan, ban ngành trên địa bàn tổ chức tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế chấp hành tốt pháp luật thuế.
Tăng cường rà soát, kiểm tra, xử lý kịp thời người nộp thuế có hành vi gian lận, trốn thuế, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. Định kỳ hàng năm báo cáo đề nghị các cấp tôn vinh, khen thưởng kịp thời các doanh nghiệp, doanh nhân chấp hành tốt Pháp luật Thuế có đóng góp vào ngân sách nhà nước.
UBND các xã, thị trấn phối hợp với cơ quan thuế trong việc rà soát, quản lý các hộ kinh doanh thuộc địa bàn quản lý; Cung cấp kịp thời thông tin khi có văn bản đề nghị phối hợp.
Đối với các phòng, ban thuộc huyện; Công an huyện, Công an các xã, thị trấn; Đội quản lý thị trường số 19; Phòng Tài nguyên & Môi trường; Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Thạch Thất; Văn phòng công chứng trên địa bàn,…phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trong việc trao đổi, nắm bắt thông tin, phát hiện kịp thời các doanh nghiệp buôn bán hóa đơn, người nộp thuế có rủi ro về thuế, hành vi gian lận, trốn thuế, gian lận thuế, vi phạm trong sử dụng hóa đơn.
Quản lý thuế trong lĩnh vực chuyển nhượng bất động sản đúng với giá thực tế, đúng chính sách pháp luật, tuyên truyền hướng dẫn người nộp thuế kê khai khách quan, trung thực, ngăn chặn kịp thời hành vi gian lận, trốn thuế.
Đối với người nộp thuế cần tự giác chấp hành tốt các quy định của pháp luật, khai thuế đầy đủ, nộp thuế đúng hạn vào ngân sách nhà nước./.

 

Thảo Linh

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C