Pháp luật

Đẩy mạnh khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 bằng mã QR code

(20:09:00 12/08/2021) Ngày 10/8/2021, UBND huyện Thạch Thất ban hành Văn bản số 1554 về việc Tiếp tục đẩy mạnh triển khai quét mã QRcode, sử dụng một trong các phần mềm: Tờ khai y tế, NCOVI, Bluezone phục vụ giám sát, truy vết tiếp xúc dịch bệnh Covid-19.

Đẩy mạnh truyền thông, vận động người dân khai báo y tế điện tử thông qua mã QR Code, sử dụng một trong các phần mềm: Tờ khai y tế; NCOVI; Bluezone.
 
Để tiếp tục triển khai nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, không để dịch lây lan rộng trong cộng đồng; giúp cho việc truy vết, ngăn chặn, khoanh vùng, cách ly, dập dịch bệnh Covid-19 có hiệu quả. UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân thực hiện khai báo điện tử thông qua mã QR code, sử dụng một trong các phần mềm: Tờ khai y tế, NCOVI, Bluezone.
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, sử dụng mã QR code cho cơ quan, đơn vị mình tại địa chỉ: http://tokhaiyte.vn. Đồng thời thực hiện nghiêm việc kiểm soát người ra, vào cơ quan, đơn vị hàng ngày thông qua mã QR code.
Tiếp tục tuyên truyền các Công điện mới của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện. Yêu cầu toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động gương mẫu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch tại nơi làm việc và khi trở về gia đình. Thực hiện đầy đủ việc khai báo y tế tại hệ thống thông tin quản lý Khai báo y tế quốc gia www.tokhaiyte.vn.
Thông tin, tuyên truyền đến người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm, thực hiện khai báo y tế đầy đủ, chính xác, kịp thời trên hệ thống khai báo y tế quốc gia tại địa chỉ http://tokhaiyte.vn; đặc biệt đối với các trường hợp có triệu chứng của SARS-CoV-2 như ho, sốt, khó thở…để được hệ thống y tế lấy mẫu, hướng dẫn xử lý phòng dịch trong thời gian sớm nhất; góp phần làm gia tăng nhanh tỷ lệ người dân trên địa bàn huyện thực hiện khai báo y tế, chung tay đồng hành cùng Chính phủ, Thành phố và Huyện thực hiện hiệu quả, kịp thời nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch.
Tăng cường công tác tuyên truyền, phát huy hiệu quả tất cả các loại hình thông tin nhằm tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác chấp hành, thực hiện các chỉ dẫn, khuyến cáo của các cơ quan chức năng, nâng cao ý thực tự giác, tự phòng ngừa, tự bảo vệ bản thân, người thân và cộng đồng trước đại dịch Covid-19.
Do tình hình dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp, nguy cơ lây nhiễm cao, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương thực hiện nội dung Văn bản này./.

 

Thảo Linh

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C