Pháp luật

Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19

(09:10:00 08/03/2022) Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang tiếp tục có những diễn biến phức tạp; Ngày 04/3/2022, UBND huyện Thạch Thất ban hành Kế hoạch số 87/KH-UBND về Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Thạch Thất.

Thạch Thất đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 
 
Trong đó, UBND huyện yêu cầu các phòng ban, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tiếp tục tăng cường tổ chức tuyên truyền, phổ biến bằng nhiều hình thức phù hợp, đặc biệt chú trọng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tập trung vào các nội dung liên quan đến các văn bản pháp luật, văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và Huyện, nhất là các quy định mới, hướng dẫn mới liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong chủ động, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, đánh giá cấp độ dịch, quy định về tiêm phòng, khám, điều trị, cách ly y tế,…; Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền quy định pháp luật liên quan đến chế độ chính sách cho người lao động, người gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; các chế tài xử phạt các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch, như: Không đeo khẩu trang nơi cộng cộng, không giữ khoảng cách theo quy định; không khai báo y tế hoặc khai báo y tế không đầy đủ, khai báo y tế gian dối gây lây truyền dịch bệnh cho người khác…,
Công tác tuyên truyền cần rộng khắp, kịp thời, chính xác, thiết thực, phù hợp với từng đối tượng, từng thời điểm, địa bàn, và tình hình cụ thể, bám sát diễn biến tình hình dịch và nội dung, yêu cầu, chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và của Huyện; Nổi bật việc tuyên truyền trên Cổng giao tiếp điện tử của huyện, Trang thông tin điện tử, chuyên mục, hệ thống Đài phát thanh, truyền thanh từ huyện đến cơ sở; Tuyên truyền trực quan tại nơi cộng cộng, trên các phần mềm ứng dụng, mạng xã hội qua việc hình thành nhóm zalo, facebook,… Các hình thức tuyên truyền phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch. Kết hợp tuyên truyền với việc xử lý nghiêm các hành vi  vi phạm pháp luật. 
Qua công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và Nhân dân; góp phần sớm đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn toàn huyện và thành phố Hà Nội./.

 

Thảo Linh

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C