Kinh tế

Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động ”Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2020

(10:11:00 17/04/2020) Ngày 16/04/2020, UBND huyện Thạch Thất ban hành Kế hoạch số 117-KH/UBND về tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động 'Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam' thành phố Hà Nội năm 2020.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng Cuộc vân động đến các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người dân để tìm hiểu và kịp thời cập nhật nội dung Cuộc vận động, các sản phẩm hàng hóa của Việt Nam có chất lượng cao, tích cực tham gia thực hiện Cuộc vận động.
Tập trung cổ vũ, động viên và tôn vinh các doanh nghiệp, các nhà sản xuất có sản phẩm hàng hóa, dịch vụ chất lượng cao được người tiêu dùng yêu thích. Và thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời nội dung các chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế và các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà sản suất.
 
Theo đó, nội dung tuyên truyền tập trung giới thiệu các mô hình, điển hình tốt; tôn vinh, cổ vũ các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp có nhiều thành tích trong Cuộc vận động.
Tuyên truyền Chương trình bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” năm 2020; những sản phẩm được bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” năm 2019 và những năm trước.
Phối hợp hỗ trợ đưa thông tin về các Chương trình: Bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn huyện; Chương trình bảo vệ quyền lợi người tiêu dung; Tháng khuyến mại Hà Nội; các chương trình hội chợ, phiên chợ Việt, chuyến hàng Việt về nông thôn và các khu chế xuất, khu công nghiệp.
Tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề tiêu biểu, sản phẩm đặc trưng, tiềm năng, có thế mạnh của các địa phương trên địa bàn, góp phần phát triển thị trường, đẩy mạnh đầu ra cho sản phẩm.
Thông tin, tuyên truyền trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài và bạn bè quốc tế về mục đích, ý nghĩa của Cuộc vận động; quảng bá thương hiệu, hình ảnh quốc gia Việt Nam; tuyên truyền về chất lượng hàng hóa Việt và năng lực sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước.
Quá trình triển khai công tác tuyên truyền cần bám sát tình hình thực tiễn của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương, tập trung huy động các lực lượng, phương tiện để tuyên truyền, thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời, thường xuyên, đúng định hướng, nhất là các chính sách, các nhóm giải pháp, an sinh xã hội..., góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện các chủ trương về phát triển kinh tế - xã hội.
UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện các nội dung kế hoạch đề ra./.

 

Thảo Linh (tổng hợp)

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C