Kinh tế

Đẩy nhanh tiến độ gieo cây lúa và trồng cây màu vụ mùa năm 2020

(08:45:00 30/06/2020) Qua tổng hợp của Trạm trồng trọt và Bảo vệ thực vât huyện, đến nay một số địa phương trên địa bàn huyện đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành diện tích gieo cấy lúa mùa, đang chuyển trọng tâm sang chăm sóc lúa mùa như Yên Bình, Tiến Xuân, Yên Trung, Đại Đồng, Cẩm Yên. Tuy nhiên, một số địa phương tiến độ gieo cấy còn chậm. Theo lịch thời vụ gieo cấy lúa mùa muộn nhất không quá ngày 10/7.

                                                                                                 Ảnh minh họa
 
Đề đảm bảo sản xuất nông nghiệp vụ mùa năm 2020 đúng thời vụ, đúng cơ câu giống và hoàn thành 100% diện tích gieo cây theo kế hoạch, UBND huyện Thạch Thất yêu cầu UBND các xã, thị trấn; các ngành thành viên BCĐ sản xuất nông nghiệp thực hiện tốt các nội dung sau:
1.Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:
- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các HTX Nông nghiệp, các tổ chức, cá nhân làm dịch vụ cày, bừa đất và nhân dân khẩn trương huy động mọi nguôn lực, nhân lực, vật lực đề đẩy nhanh tiến độ làm đất, cấy lúa và trồng cây màu vụ mùa theo đúng kế hoạch của huyện và các văn bản hướng dẫn kỹ thuật của các cơ quan chuyên môn đã ban hành, phấn đấu toàn huyện cấy hết diện tích trước ngày 10/7/2020.
- Tuyên truyền để nhân dân tập trung gieo cấy vào sáng sớm và chiều mát nhằm hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của thời tiết cực đoan đến sinh trưởng phát triển của cây lúa sau cấy; chủ động giữ nước cho những diện tích lúa đã gieo cấy để tăng khả năng chống chịu của cây lúa. Triển khai tổ chức việc diệt chuột tập trung bằng các biện pháp thủ công như: bẫy bán nguyệt, soi đèn vây bắt ban đêm.
- Chủ động phối hợp chặt chẽ với Xí nghiệp thủy lợi huyện để đưa dẫn nước kịp thời cho nông dân làm đất gieo cấy; sử dụng nguồn nước tiết kiệm, hiệu quả để có đủ nước cấy hết diện tích và tưới dưỡng cho lúa, cây màu vụ mùa.
- Rà soát những diện tích khó khăn về nước hoặc thường xuyên bị ngập ủng để có phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng hiệu quả, đảm bảo gieo trồng hết diện tích vụ mùa theo kế hoạch.
- Đề nghị Đảng ủy xã, thị trấn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ sản xuất vụ mùa theo Kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2020 của UBND huyện.
2.Các ngành thành viên BCÐ sản xuất nông nghiệp huyện:
- Phòng Kinh tế: Làm tốt công tác tham mưu chỉ đạo, đôn đốc, tập trung chỉ đạo sản xuất vụ mùa, công tác phòng, chống thiên tai năm 2020 và thường xuyên tổng hợp tiến độ sản xuất để xin ý kiến chỉ đạo kịp thời.
- Trạm trồng trọt và BVTV: Làm tốt công tác dự thính dự báo phát hiện sớm và phòng trừ kịp thời các đối tượng sâu bệnh gây hại. Phân công cán bộ thường xuyên bám sát cơ sở để phối hợp đôn đốc, hướng dẫn nông dân gieo cấy, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho lúa và cây màu vụ mùa đạt hiệu quả.
- Xí nghiệp thủy lợi Thạch Thất: Chủ động phối hợp với UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện kế hoạch tưới, tiêu cho lúa và cây màu vụ mùa theo hướng tiết kiệm, hiệu quả đảm bảo gieo cấy đúng thời vụ, hết diện tích.
- Công ty Điện lực Thạch Thất: Làm tốt công tác duy tu bảo dưỡng các công trình, thực hiện chế độ trực 24/24 giờ, ưu tiên nguồn điện cho các Trạm bơm để tập trung bơm nước chống hạn, chống úng. Có biện pháp khắc phục sự cố về điện kịp thời để có đủ nguồn điện tưới, tiêu nước phục vụ công tác sản xuất nông nghiệp vụ mùa.
- Đội quan lý thị trường số 21: Duy trì hoạt động của Tổ kiểm tra liên ngành, tiếp tục phối hợp với UBND các xã, thị trấn, các cơ quan chuyên môn thường xuyên kiểm tra các cơ sở kinh doanh giống cây trồng, vật nuôi, phân bón, thuốc BVTV trên địa bàn huyện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.
- Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao huyện: Tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống Đài phát thanh huyện và Đài truyền thanh các xã, thị trấn về sản xuất nông nghiệp vụ mùa năm 2020 và các nội dung chỉ đạo của Huyện ủy và UBND huyện.
- Đề nghị Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện: Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để các đoàn viên, hội viên và người dân tập trung tranh thủ thời tiết dịu mát để ra đồng làm đất, cấy lúa và trồng cây màu vụ mùa, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch huyện giao./.

 

Thảo Linh (tổng hợp)

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C