Chính trị

Đoàn kiểm tra của Thành ủy kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 32 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX tại huyện Thạch Thất

(15:46:00 07/10/2019) Sáng ngày 04/10/2019, Đoàn kiểm tra của Thành ủy Hà Nội do đồng chí Phạm Thanh Học- Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy làm Trưởng đoàn có buổi kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân” tại huyện Thạch Thất. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Phạm Quý Tiên- Thành ủy viên- Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Hồng Nhật- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Trần Đức Nguyên- Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, đại diện lãnh đạo HĐND, UBND huyện và thành viên Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật huyện.

Toàn cảnh buổi kiểm tra
 
Theo báo cáo của Huyện ủy, quán triệt sâu sắc Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư và sự chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội, các cơ quan, đơn vị thuộc huyện cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch phù hợp với thực tế để chỉ đạo triển khai thực hiện. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế ở cơ sở chủ động xây dựng các văn bản tuyên truyền, phổ biến pháp luật hàng năm. Tập trung thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các hình thức như: Tổ chức các hội nghị, hội thi, tọa đàm, tập huấn và tuyên truyền rộng rãi trên Cổng giao tiếp điện tử, Bản tin nội bộ, trang Website, hệ thống đài truyền thanh, tuyên truyền miệng...Kết quả trong 15 năm qua, huyện đã tổ chức 6.677 hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật cho 1.310.973 lượt cán bộ, đảng viên và nhân dân; tổ chức 295 cuộc thi tìm hiểu pháp luật, với 95.724 lượt người tham dự; cấp phát 316.314 tài liệu tìm hiểu pháp luật cho nhân dân. Đồng thời, đã chỉ đạo, đầu tư xây dựng 70 tủ sách pháp luật, trong đó, tủ sách pháp luật cấp huyện có 500 đầu sách; tủ sách pháp luật cấp xã có trên 200 đầu sách, cơ bản đáp ứng nhu cầu tra cứu, tìm hiểu các quy định của pháp luật trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội cho nhân dân. Chỉ đạo xây dựng các Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý, Câu lạc bộ nông dân với pháp luật ở 23/23 xã, thị trấn; đã tiến hành trợ giúp pháp lý được 230 đợt, cho 9.500 đối tượng. Thường xuyên củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ hòa giải ở cơ sở. Đến nay, toàn huyện có 198 Tổ hòa giải, với 1.347 hòa giải viên. Trong 15 năm qua đã tiếp nhận, hòa giải được 2.640 vụ việc, trong đó hòa giải thành 2.300 vụ việc, đạt tỷ lệ 85%, góp phần giải quyết tốt những vướng mắc, mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng thiết thực, phù hợp với từng đối tượng, trong đó đặc biệt quan tâm đến các đối tượng đặc thù, đối tượng yếu thế trong xã hội như: đồng bào dân tộc thiểu số, người lao động trong các doanh nghiệp, nạn nhân bạo lực gia đình, người khuyết tật. Chỉ đạo kết hợp giữa phổ biến, giáo dục pháp luật với hướng dẫn, áp dụng pháp luật, tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.
Đ/c Phạm Quý Tiên- Thành ủy viên- Bí thư Huyện ủy phát biểu tại buổi kiểm tra
 
Đ/c Trần Đức Nguyên- Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi kiểm tra
 
Tại buổi kiểm tra, các thành viên trong đoàn và các đồng chí lãnh đạo huyện, thành viên Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật huyện đã trao đổi, làm rõ những kết quả đạt được, những khó khăn trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện như: công tác tuyên truyền cho người dân tộc thiểu số; các mô hình tuyên truyền có hiệu quả; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền; công tác kiểm tra, giám sát;...
Đ/c Phạm Thanh Học- Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra
 
Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Phạm Thanh Học- Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đánh giá cao công tác chuẩn bị cho buổi kiểm tra cũng như công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của huyện Thạch Thất đảm bảo nghiêm túc, sáng tạo, có nhiều đổi mới và đạt hiệu quả cao. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, huyện Thạch Thất tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị 32 của Ban Bí thư và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Thành ủy; gắn tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với thi hành và bảo vệ pháp luật; tăng cường xã hội hóa, thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; đổi mới các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng thiết thực, đáp ứng nhu cầu trong tình hình mới;... qua đó, tạo sự thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của huyện đề ra./.

 

Thu Thủy

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C