Thạch Thất mảnh đất & con người

  • Phùng Khắc Khoan - Thời đại - Cuộc đời

    Phùng Khắc Khoan - Thời đại - Cuộc đời

    (01:00:08 15/05/2013)

    Trở lại làng Bùng, từng có nghề dệt chồi ( khu 4 gọi là sồi), lụa và lượt. Khăn lượt, áo lượt, giấy lọc bột tất phải dùng lượt Bùng. Thời xưa, hẳn đây là một nghề thủ công thịnh vượng, nguyên liệu thì xứ Đoài xưa không...

    Chi tiết
Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C