Hiến máu tình nguyện tại cụm 6 và cụm7 cho các tình nguyện viên của 8 xã: Hương Ngải, Canh Nậu, Dị Nậu, Chàng Sơn, Đại Đồng, Cẩm Yên, Lại Thượng, Phú Kim


Lươt xem : 196

Videos liên quan