An ninh quốc phòng

Hiệu quả của công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ở xã Phùng Xá

(09:06:00 28/11/2018) Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật luôn được cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể ở xã Phùng Xá tích cực triển khai với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Qua đó, tạo được sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần làm giảm các hành vi, vi phạm pháp luật, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

 
Để thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý trên địa bàn, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Phùng Xá đã triển khai thực hiện một số giải pháp để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông qua nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú như: Tổ chức hội nghị, hội thi tìm hiểu pháp luật, tuyên truyền thông qua buổi họp thôn dân cư...Nhiều nội dung được tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt các CLB phòng chống tội phạm và TNXH; CLB phòng, chống bạo lực gia đình...; trong đó tập trung vào các lĩnh vực: Dân sự, Hình sự, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo... các quy định của pháp luật về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em, bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình... đã phát huy tác dụng ngay từ cơ sở. Các chi bộ cơ sở, các khu dân cư đã tổ chức lồng ghép nội dung tuyên truyền, PBGDPL vào các buổi sinh hoạt chi bộ, các buổi họp thôn, các buổi sinh hoạt của các hội, đoàn thể cơ sở. MTTQ xã và các tổ chức thành viên như: Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội CCB, Đoàn thanh niên... thường xuyên đổi mới, đa dạng hóa các hình thức, nội dung tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tích cực thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Từ đầu năm 2018, đến nay, các tổ chức hội, đoàn thể của xã đã tổ chức được 2 buổi tuyên truyền về Bộ Luật Dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình cho 167 lượt cán bộ, công chức, hội viên, đoàn viên; Tham gia trợ giúp pháp lý cho 15 trường hợp công dân có nhu cầu về lĩnh vực đất đai, hôn nhân và gia đình.  
Thông qua các hình thức tuyên truyền, PBGDPL như: Tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh, treo băng zôn, khẩu hiệu nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, của huyện và địa phương đã được chuyển tải một cách sinh động, kịp thời giải quyết những băn khoăn, vướng mắc của người dân./.

 

DTT

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C