Chính trị

Hội đồng Nhân dân xã Lại Thượng tổ chức Kỳ họp thứ XII nhiệm kỳ 2016-2021

(09:39:00 16/06/2020) Ngày 12/6/2020, HĐND xã Lại Thượng, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức Kỳ họp thứ XII, nhằm đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế- xã hội, an ninh- quốc phòng 6 tháng đầu năm 2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND xã đã được nghe các báo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020. Do ảnh hưởng chung của dịch bệnh Covid- 19 nên đã tác động đến kết quả phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong đó tổng giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 54,5 tỷ đồng, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất CN- TTCN ước đạt trên 69 tỷ đồng, bằng 45% kế hoạch năm, giảm 2,8 tỷ  so với cùng kỳ; Giá trị sản xuất thương mại- dịch vụ đạt trên 95 tỷ đồng , bằng 46% kế hoạch năm và giảm gần 6 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019.
Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 79% kế hoạch. Công tác quản lí đất đai, trật tự xây dựng và môi trường được tăng cường; Trong 6 tháng đầu năm đã tập trung xử lí 18 trường hợp vi phạm quy định về chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Hiện nay xã đang hoàn thiện hồ sơ xử lí các trường hợp vi phạm theo quy định. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 được quan tâm chỉ đạo. Tiếp tục giữ vững và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới. Lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm, công tác an ninh- quốc phòng được đảm bảo.
Hội đồng Nhân dân xã Lại Thượng tổ chức Kỳ họp thứ XII nhiệm kỳ 2016-2021
 
Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá thực trạng và kiến nghị giải pháp thực hiện các chỉ tiêu kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm 2020, nhấn mạnh một số vấn đề về xây dựng nông thôn mới, xây dựng cơ bản, mặt bằng cho sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp, công tác đào tạo nghề giải quyết việc làm, hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất; hỗ trợ nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển nhân rộng các mô hình kinh tế nông nghiệp có hiệu quả, công tác giáo dục đào tạo, bảo hiểm y tế, môi trường, an ninh trật tự, quan tâm đầu tư nước sạch nông thôn…
Tại kỳ họp này, HĐND xã Lại Thượng đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND xã đối với ông Kiều Mạnh Duy- nguyên Trưởng Công an xã do chuyển nhiệm vụ mới và tiến hành bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND xã đối với ông Nguyễn Văn Thiện- Trưởng Công an xã./.

 

Vũ Vân

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C