Chính trị

Hội LHPN huyện học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXIV nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tuyên truyền thực hiện Đề án 938

(17:09:00 15/09/2020) Chiều ngày 10/9/2020, Hội LHPN huyện tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXIV nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho cán bộ, hội viên Hội LHPN của 23 xã, thị trấn.

Đ/c Nguyễn Văn Thọ - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thạch Thất lần thứ XXIV
 
Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thọ - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đã quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thạch Thất lần thứ XXIV như: Những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội, an ninh- quốc phòng trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII. Đặc biệt, nhấn mạnh đến các mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020-2025. Trên cơ sở đó, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV đưa ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 10 nhóm giải pháp. Đồng thời, Huyện ủy Thạch Thất xây dựng 8 Chương trình công tác lớn, 2 Nghị quyết chuyên đề nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.
 Thạc sỹ Nguyễn Văn Thanh - Giảng viên Học viện Phụ nữ tuyên truyền thực hiện Đề án 938 tới cán bộ, hội viên phụ nữ
 
Ngay sau hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXIV, Hội LHPN huyện cũng tổ chức tuyên truyền thực hiện Đề án 938 về “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ Phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ” do Thạc sỹ Nguyễn Văn Thanh - Giảng viên Học viện Phụ nữ làm giảng viên. Trong đó, nhấn mạnh tới một số nội dung cơ bản trong suốt quá trình triển khai, thực hiện Đề án 938 như: Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức; Tuyên truyền, giáo dục pháp luật; Giáo dục cha mẹ; Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; Phòng chống bạo lực trên cơ sở giới/bạo lực gia đình. Theo đó, mục tiêu đến năm 2027: 500.000 hội viên, phụ nữ, cha mẹ có con dưới 16 tuổi được cung cấp thông tin, kiến thức về sự cần thiết phải giữ gìn và rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức chấp hành pháp luật; 95% cán bộ chuyên trách các cơ quan tham gia triển khai Đề án được bồi dưỡng nâng cao năng lực; 150.000 phụ nữ được cung cấp kiến thức, kỹ năng phòng, chống bạo lực giới, bạo lực gia đình sẵn sàng lên tiếng trước các hành vi bạo lực,… Từ đó, định hướng cho mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ những cách làm hiệu quả, giúp Đề án phát huy được tác dụng thực sự trong cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống cho phụ nữ và trẻ em./.

 

Hoa Phượng

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C