Chính trị

Hội nghị lần thứ 17- Ban chấp hành Đảng bộ huyện Thạch Thất khóa XXIII

(08:12:00 02/07/2019) Sáng ngày 01/7/2019, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Thạch Thất khóa XXIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã tổ chức hội nghị lần thứ 17 nhằm thảo luận, đánh giá các mặt công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

Dự hội nghị, có đồng chí Nguyễn Thị Tuyến- Ủy viên BTV Thành ủy- Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; đồng chí Bùi Tuấn Ngọc- Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; các đồng chí chuyên viên các Ban Xây dựng Đảng Thành ủy.
Ở huyện có đồng chí Nguyễn Doãn Hoàn- TUV- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Hồng Nhật- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Trần Đức Nguyên- Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 23; Lãnh đạo các ban Đảng; Bí thư Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Huyện ủy; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và đoàn thể chính trị- xã hội huyện; các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
Toàn cảnh hội nghị
 
Hội nghị lần thứ 17 BCH Đảng bộ huyện Thạch Thất đã tập trung đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019, các cấp ủy Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị  của huyện đã tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ chính trị theo chương trình, kế hoạch, công tác đề ra. Các cấp ủy từ huyện đến cơ sở chủ động, tập trung quán triệt, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, quy định của TW, Thành phố; 5 chương trình công tác, các Đề án của Huyện ủy, UBND huyện. Công tác xây dựng tổ chức Đảng và đảng viên, công tác cán bộ được quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt công tác quản lí, phân công nhiệm vụ cho đảng viên; 6 tháng đầu năm đã kết nạp 52 đảng viên mới, tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng cho 190 đảng viên; đã mở 12 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho 1.656 học viên, duy trì 2 lớp trung cấp lí luận chính trị, hoàn thiện hồ sơ cử 35 đồng chí đi học trung cấp, cao cấp lí luận chính trị. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác nhân sự Đại hội UBMTTQ Việt Nam các cấp, làm tốt công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, luân chuyển, điều động 5 lượt cán bộ, lãnh đạo quản lí.  Hoạt động kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra được tăng cường, đã hoàn thành vượt mức kế hoạch kiểm tra giám sát đề ra. 6 tháng đầu năm đã tiến hành 1 cuộc kiểm tra, 1 cuộc giám sát chuyên đề đối với 5 tổ chức và 3 đảng viên, tổ chức 2 cuộc kiểm tra ngoài kế hoạch với 46 tổ chức Đảng. Đảng ủy cơ sở thực hiện kiểm tra 15 tổ chức Đảng, giám sát 12 tổ chức Đảng. Công tác dân vận tiếp tục được đổi mới, hướng về cơ sở, với 67 mô hình “dân vận khéo”. 
Đ/c Nguyễn Hồng Nhật- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu tại hội nghị
 
 Tiếp tục thực hiện chủ đề công tác năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu qảu hoạt động của hệ thống chính trị”, cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát các nhiệm vụ trọng tâm, mang lại hiệu quả cao: kinh tế đạt mức tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất ước đạt 54% kế hoạch năm, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2018; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm đạt trên 309.200 triệu đồng, đạt 67% so với dự toán Thành phố giao, đạt 53% dự toán huyện giao và bằng 147% so với cùng kỳ năm 2018; tổng thu ngân sách huyện đạt 838.734 triệu đồng, đạt 67% dự toán Thành phố và đạt 61% dự toán huyện giao, bằng 101% so với cùng kỳ năm 2018. Văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển, an sinh- xã hội được bảo đảm; công tác xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực, đạt nhiều kết quả; công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, trật tự xây dựng, đất đai, môi trường được chỉ đạo triển khai đồng bộ; công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh; kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã chuyển biến mạnh mẽ; chú trọng công tác quốc phòng- quân sự địa phương, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự- an toàn xã hội. 
 
Các đại biểu phát biểu thảo luận tại hội nghị
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến làm rõ những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, trên cơ sở đó đề ra những giải pháp để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đề ra trong năm 2019. Trong đó, tập trung thảo luận vào công tác xây dựng Đảng, phát triển công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp, sản xuất nông nghiệp; thu- chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản; xây dựng nông thôn mới, trật tự- văn minh đô thị; quản lý đất đai, quy hoach, đấu giá quyền sử dụng đất, công tác phòng chống dịch bệnh trên người và gia súc, gia cầm; vấn đề  nước sạch, vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn minh, tiến bộ trong việc cưới, việc tang … Các vấn đề đại biểu quan tâm đã được đồng chí Chủ tịch UBND huyện Trần Đức Nguyên làm rõ tại hội nghị. Đồng chí cũng yêu cầu các ngành, các xã, thị trấn chủ động thực hiện có hiệu quả các giải pháp để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019.
Đ/c Nguyễn Thị Tuyến- Ủy viên BTV Thành ủy- Trưởng Ban Dân vận Thành ủy phát biểu tại hội nghị
 
Đ/c Nguyễn Doãn Hoàn - Thành ủy viên- Bí thư huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
 
Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Doãn Hoàn - Thành ủy viên- Bí thư huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới để phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu đã đề ra trong năm 2019, góp phần hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII. Trong đó, tập trung rà soát tất cả các chỉ tiêu kinh tế- xã hội, để có kế hoạch thực hiện; giải quyết tồn tại, hạn chế, yếu kém trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực; tháo gỡ khó khăn giải quyết tồn tại về giao đất, cấp đất cho nhân dân để hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các thửa đủ điều kiện theo đúng quy định của pháp luật; giải quyết tồn tại tại các cụm điểm công nghiệp, đẩy nhanh tiến độ đầu tư đối với các cụm công nghiệp đã được Thành phố chấp thuận, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ các cụm công nghiệp còn lại. Đẩy nhanh tiến độ lập các dự án đấu giá quyền sử dụng đất; xử lí dứt điểm tồn tại lấn chiếm đất đai, sử dụng đất sai mục đích, vi phạm trật tự xây dựng; tập trung rà soát, đánh giá lại sản xuất nông nghiệp, trong đó đồng chí nhấn mạnh tìm giải pháp khắc phục vấn đề nông dân bỏ ruộng; rà soát phương châm 4 tại chỗ trong phòng chống thiên tai, đặc biệt là công tác phòng cháy chữa cháy; tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội; đánh giá tổng kết năm học 2018-2019, chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới 2019-2020; thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và mừng thọ. Nhiệm vụ trước mắt trong quý III đồng chí yêu cầu triển khai thực hiện ngay việc đánh giá kết quả thực hiện 22 Đề án của Huyện ủy, UBND huyện; làm tốt công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ Đại hội Đảng các cấp./.

 

Vũ Vân

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C