Kinh tế

Hội nghị giao ban liên ngành 10 tháng đầu năm 2020

(17:57:00 11/11/2020) Sáng ngày 11/11/2020, liên ngành Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh và Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thạch Thất tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả hoạt động cho vay ủy thác 10 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2020.

Theo báo cáo đánh giá, trong 10 tháng đầu năm, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện phối hợp với các hội đoàn thể nhận ủy thác huyện tiếp tục tham mưu, thực hiện và tuyên truyền sâu rộng về Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách. Phối hợp chỉ đạo hội đoàn thể cấp xã bình xét cho vay tại cơ sở công khai, dân chủ, đúng đối tượng. Tính đến ngày 31/10/2020, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn huyện là 417,2 tỷ đồng, với 11.559 hộ vay. Trong đó cho vay ủy thác qua các hội đoàn thể là 416,6 tỷ đồng, thông qua 289 tổ tiết kiệm và vay vốn, chiếm 99,8% tổng dư nợ toàn huyện. Bên cạnh đó, Ngân hàng CSXH huyện phối hợp với các hội đoàn thể nhận ủy thác tăng cường kiểm tra, giám sát tại các xã, thị trấn để tránh tình trạng vay ké, vay hộ, bình xét cho vay được công khai, dân chủ, chặt chẽ. 
Toàn cảnh hội nghị giao ban
 
Thực hiện sự chỉ đạo của Ngân hàng CSXH Trung ương, hàng tháng Ngân hàng CSXH huyện xây dựng kế hoạch và kiểm tra hộ vay tối thiểu 02 xã/tháng để nâng cao chất lượng tín dụng. Trong 10 tháng đầu năm đã kiểm tra được 21 xã, 125 tổ tiết kiệm và vay vốn, 536 hộ vay. Qua kiểm tra việc bình xét của các tổ và sử dụng vốn vay đều đúng mục đích. 
Tại buổi giao ban, đại diện lãnh đạo các hội đoàn thể và Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã phát biểu chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế; đồng thời trao đổi, đề xuất các giải pháp liên quan đến lưu trữ, sắp xếp hồ sơ vay vốn; bình xét cho vay; công tác phối hợp triển khai; tuyên truyền chính sách mới; trực giao dịch ở các xã, thị trấn; công tác thu hồi nợ quá hạn... nhằm duy trì ổn định chất lượng vốn vay tín dụng chính sách trên địa bàn huyện./.

 

Thu Thủy

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C