Chính trị

Hội nghị thông báo phân bổ và hướng dẫn giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

(08:45:00 25/02/2021) Ngày 24/2/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thạch Thất tổ chức hội nghị thông báo phân bổ và tập huấn hướng dẫn nội dung, cách tiến hành giới thiệu người ứng cử, làm hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cho đại diện các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ người ứng cử trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Hồng nhật- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy- Chủ tịch HĐND- Chủ tịch Hội đồng Bầu cử huyện dự và phát biểu chỉ đạo.
Toàn cảnh hội nghị
 
Tại hội nghị, các đại biểu được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thông báo phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và hướng dẫn nội dung, cách thức tổ chức các hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 
Sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, Thường trực HĐND huyện đã thống nhất cho 21 cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể, Hội Doanh nghiệp, trường học, các xã, thị trấn giới thiệu 63 người ứng cử, trong đó các cơ quan đơn vị thuộc huyện là 29 người, các xã, thị trấn là 34 người.  
Theo hướng dẫn thực hiện giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2029 của Ban Thường trực UBMTTQ huyện thì việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được tiến hành trong khoảng thời gian từ 24/2/2021 đến ngày 09/3/2021. 
Về trình tự tổ chức các hội nghị của cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện gồm 3 Hội nghị: Hội nghị thứ nhất là họp Ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị để dự kiến giới thiệu người ứng cử của đại biểu HĐND huyện. Hội nghị thứ hai lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện. Hội nghị thứ ba họp Ban lãnh đạo mở rộng của cơ quan, tổ chức, đơn vị để thảo luận, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện.
Đ/c Nguyễn Hồng Nhật- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy- Chủ tịch HĐND- Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện phát biểu chỉ đạo 
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Nhật- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy- Chủ tịch HĐND- Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu kỹ và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Thành phố và Huyện. Việc giới thiệu nhân sự phải đảm bảo cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu được phân bổ, phát huy dân chủ, lựa chọn, giới thiệu những người hội tụ đủ các yêu cầu, tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị của mình lựa chọn, giới thiệu người ra ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần, số lượng được giới thiệu. Thực hiện đúng trình tự, từng bước nội dung giới thiệu nhân sự, đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ, đúng quy định của pháp luật và đảm bảo sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng./.

 

Vũ Vân

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C