Kinh tế

Hội nghị triển khai công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2012

(23:49:00 21/05/2013) Để nắm chắc số liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2012 UBND huyện Thạch Thất đã tổ chức hội nghị triển khai công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo. Hội nghị được tổ chức tại hội trường UBND huyện.

Để nắm chắc số liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2012 UBND huyện Thạch Thất đã tổ chức hội nghị triển khai công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo. Hội nghị được tổ chức tại hội trường UBND huyện.

 

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng – Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị - ảnh VHTT

Tham dự hội nghị ở huyện có: đ/c Nguyễn Mạnh Hồng – Phó Chủ tịch UBND huyện; Lãnh đạo và chuyên viên phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện, lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND.

Ở xã có: Phó Chủ tịch UBND phụ trách Văn hóa – xã hội, cán bộ lao động, thương binh – xã hội, trưởng thôn dân cư.

 

Toàn cảnh hội nghị - ảnh VHTT

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng – Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Năm 2011 và 6 tháng đầu năm 2012, trên địa bàn huyện đã tích cực triển khai các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo của huyện vẫn còn cao, việc điều tra, rà soát ở một số địa phương chưa chặt chẽ, thiếu chính xác. Qua kết quả điều tra hộ nghèo, cận nghèo năm 2011 cho thấy có nhiều nguyên nhân dẫn đến những tồn tại, hạn chế trong công tác điều tra. Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, đồng thời triển khai thực hiện tốt kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo của huyện năm 2012, thì việc nhận thức đầy đủ mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, thống nhất về phương pháp, cách làm và quy trình là khâu hết sức quan trọng. Vì vậy, hội nghị tập huấn có ý nghĩa quan trọng, góp phần xác định chính xác, đầy đủ số hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện. Trên cơ sở đó, xây dựng và triển khai các giải pháp thực hiện chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững, thực hiện các chính sách an sinh xã hội của huyện và thành phố năm 2013 và các năm tiếp theo có hiệu quả hơn.

 

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được trực tiếp nghe phổ biến về công tác triển khai kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 25/9/2012 của UBND huyện về việc rà soát hộ nghèo, cận nghèo và hộ có thu nhập tối đa bằng 150% thu nhập hộ nghèo năm 2012 và hướng dẫn phương pháp, quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2012; hướng dẫn sử dụng bộ công cụ điều tra, rà soát và hệ thống biểu mẫu tổng hợp kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2012. Theo kế hoạch rà soát năm 2012 thì thực hiện trên 3 đối tượng và áp dụng đối với toàn bộ các gia đình có hộ khẩu thường trú và đang sinh sống tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Trong đó 3 đối tượng thực hiện rà soát là đối tượng hộ nghèo có mức thu nhập bình quân là từ 750.000 đồng/người/tháng đối với thành thị và 550.000 đồng/người/tháng đối với nông thôn. Đối tượng hộ cận nghèo là hộ có thu nhập bình quân là từ 751.000 đến 1.000.000 đồng/người/tháng, đối với nông thôn là từ 551.000 đến 750.000 đồng/người/tháng và hộ có thu nhập bình quân bằng 150% hộ nghèo là 1.000.000 đến 1.125.000 đồng/người/tháng ở khu vực thành thị, ở khu vực nông thôn là mức trên 750.000 đến 825.000 đồng/người/tháng. Theo đó quy trình rà soát năm 2012 sẽ trải qua 5 bước là:

- Bước thứ nhất Ban chỉ đạo cấp xã, thị trấn họp với Bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ dân cư để tiến hành lập danh sách các hộ thuộc diện rà soát.

- Bước thứ hai là phỏng vấn thu nhập, đặc điểm của hộ gia đình bằng phiếu B.

- Bước thứ ba là quá trình tổng hợp kết quả phân loại sơ bộ thu nhập của hộ gia đình bằng cách công khai danh sách các hộ gia đình theo kết quả rà soát sơ bộ trên tại các bảng tin của thôn, tổ dân phố.

- Bước thứ tư là quá trình trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố tổ chức bình xét ở thôn, tổ dân phố.

- Bước thứ năm là Công nhận danh sách hộ nghèo, cận nghèo và hộ có thu nhập tối đa bằng 150% hộ nghèo và UBND các xã, thị trấn ban hành Quyết định công nhận danh sách hộ có thu nhập tối đa bằng 150% hộ nghèo. Phòng Lao đông TB&XH tổ chức kiểm tra, rà soát và phúc khảo kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo của các xã, thị trấn và trình Chủ tịch UBND huyện ra quyết định công nhận danh sách hộ nghèo, cận nghèo năm 2013.

                                                                                                                                                        

 

Thiết

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C